Gå til innhold

Torgnes AS skifter navn og vil noteres på Oslo-børs-liste

Torghatten Aqua-konsernet vil satse. Nå inviterer de både lokale og andre investorer inn. Bildet viser en av virksomhetene i konsernet; oppdretts- og besøkssenteret Norsk Havbrukssenter på Toft i Brønnøysund. Foto: Norsk Havbrukssenter
Torghatten Aqua-konsernet vil satse. Nå inviterer de både lokale og andre investorer inn. Bildet viser en av virksomhetene i konsernet; oppdretts- og besøkssenteret Norsk Havbrukssenter på Toft i Brønnøysund. Foto: Norsk Havbrukssenter

Oppdrettsselskapet Torgnes AS blir Torghatten Aqua AS. Nå inviterer de lokalsamfunnet inn på eiersiden, samtidig som de øsnker å noteres på NOTC-listen.

Selskapet forteller i en pressemelding at de gjennom snart 25 år har Torgnes AS vært et familieselskap med tilhold på Sør-Helgeland, og at det planlegger de også å være fremover.

Styreleder i Torghatten Aqua, Paul Birger Torgnes, sier i meldingen de ønsker å åpne opp for flere eiere i selskapet. 

- Vi vil satse og håper lokalsamfunn, ansatte og nye investorer vil bli med oss på den videre satsingen på lokale bedrifter, sier han. 

Torghatten Aqua-konsernet vil i hovedsak bestå av:  

  • Oppdretts- og besøkssenteret Norsk Havbrukssenter 
  • Aquaculture Innovation som driver med oppdrett og smoltproduksjon gjennom Helgeland Miljøfisk og Bulandet Miljøfisk 
  • Campus BLÅ som driver videregående skole, kurssenter og fagskole, og er i ferd med å starte en folkehøgskole med 100 elever.

Registreres på NOTC

Torghatten Aqua AS forteller at de skal registreres på NOTC-listen slik at det blir enklere å komme inn som aksjonær og omsette aksjen. Aksjen også registreres i Verdipapirsentralen (VPS).

- Vi har klokkertro på at framtiden ligger i havet og alle prosjektene i konsernet, og vi i Torgnes-familien har ingen planer om å selge oss ut. Vi forvalter tross alt 100 år med stolt historie, og vi har ambisjoner for fortsatt utvikling av næringslivet på Helgeland med Torghatten Aqua som et lokomotiv i utviklingen. Nå inviterer vi flere til å bli med på reisen, sier Paul Birger Torgnes i meldingen.

Selskapet legger også til i meldingen at de neste milepælene for konsernet er å videreutvikle besøks- og oppdrettsvirksomheten til Norsk Havbrukssenter. Skole- og undervisningstilbudet skal styrkes på Campus BLÅ, og lakseoppdrett på land gjennom selskapet Aquaculture Innovation står foran flere store satsinger på Toft, Bulandet og Vevelstad.

Har du en sak du
vil tipse oss om?