Gå til innhold
Det nye anlegget til SinkabergHansen vil gi arbeid til cirka 20 personer og gi oppdrettsselskapet større smolt. Her er et bilde tatt fra tomtearbeidet i dag. Foto: Elling Bøkestad
Det nye anlegget til SinkabergHansen vil gi arbeid til cirka 20 personer og gi oppdrettsselskapet større smolt. Her er et bilde tatt fra tomtearbeidet i dag. Foto: Elling Bøkestad

SinkabergHansen skal i gang med å bygge et nytt smoltanlegg på Svaberget i Nærøy, og konsernsjef for smolt i selskapet sier det skal gi dem mer og større fisk.

Elling Bøkestad, konsernsjef smolt sier til Kyst.no at det er flere fordeler med det nye anlegget.

Produksjonen blir på 3-4000 tonn fisk, som han sier vil bety cirka ti millioner smolt eller cirka 48 kar med størrelse fra Ø6 til Ø16.

- Det vil bli cirka 20.000 m3 karvolum, og vil gi arbeid til rundt 20 personer, har vi kalkulert med til nå, forteller Bøkestad.

Starter bygging i 2019

Elling Bøkestad er konsernsjef smolt i SinkabergHansen – og daglig leder ved Bindalssmolt sier de vil ha RAS-teknologi på sitt nye anlegg. Foto: SinkabergHansen.
Elling Bøkestad er konsernsjef smolt i SinkabergHansen – og daglig leder ved Bindalssmolt sier de vil ha RAS-teknologi på sitt nye anlegg. Foto: SinkabergHansen.

Dagens anlegg som er like i nærheten er et gjennomstrømningsanlegg, der man har noen små avdelinger med oppvarmet vann. Det nye anlegget vil i følge Bøkestad kun være basert på RAS-teknologi. 

Tomten påpeker han er ferdig 1. juni og byggestart vil bli etter sommerferien 2019.

Selve byggeperioden ventes å pågå fra kommende senhøst og et godt stykke ut 2021. Første byggetrinn gjøres på fast grunn.

SinkabergHansen AS er et oppdrettsselskap lokalisert i Ytre Namdal, Bindal, Brønnøy og Herøy med hovedkontor og produksjonsanlegg på Marøya i Nærøy kommune.

Deres virksomhetsområder er:

  • Bindalssmolt AS.
  • Oppdrettsanlegg i Herøy, Brønnøy, Bindal, Nærøy og Vikna kommuner.
  • Slakteri og videreforedlingsanlegg på Marøya.
Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?