Freddy Haugen, kvalitetskoordinator i Gratanglaks.

- Sertifisering sikrer omdømmet og påvirker lønnsomheten

Gratanglaks opplever klare fordeler med å være ASC-sertifisert for ansvarlig og bærekraftig havbruk.

Publisert

Oppdrettsselskapet Gratanglaks startet prosessen med sertifisering i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC) i 2021. To lokaliteter har nå fått sitt sertifikat, og selskapet utvider sertifiseringen i 2023. Alle lokalitetene ble Global G.A.P.-sertifisert i 2021.

- Gratanglaks jobber med flere frivillige sertifiseringer for å ivareta krav til sikkerhet, bærekraft og åpenhet. Gjennom sertifiseringene kan vi dokumentere og forbedre lakseproduksjonen vår, sier Freddy Haugen, kvalitetskoordinator i Gratanglaks.

Haugen har lang erfaring med kvalitetsarbeid og operativ drift fra flybransjen og rederibransjen og har jobbet i Gratanglaks i snart fire år.

Samtidige revisjoner

Haugen forteller at da han kom inn i oppdrettsbransjen var GlobalG.A.P. Aquaculture en standard som så å si alle skulle ha.

- I mars 2021 begynte vi i tillegg å kikke på sertifisering i henhold til ASC-standarden, forklarer Haugen og fortsetter:

- Vi vurderte at standarden er med å gi status til selskapet, og den påvirker også prisen vi kan ta for fisken.

Krav til dokumentasjon

Kvalitetskoordinatoren ser klare fordeler med at det blir stilt strengere krav til hele organisasjonen.

- Det øker totalkvaliteten på alle ledd i produksjonskjeden å ha ASC. Det skaper en større bevissthet på rutiner for miljø, hygiene, reduksjon av smitte, innhøsting og emballering. En sertifisering er en langsiktig prosess. Et sertifikat varer i tre år, med en mellomrevisjon i løpet av perioden. Det ligger et omfattende arbeid med å oppfylle kravene til dokumentasjon på alle lokaliteter i forhold til HMS, ytre miljø, fiskevelferd, fiskehelse, rømming, miljøpåvirkning, mattrygghet, godt naboskap og åpenhet. Det skal blant annet tas prøver på forsammensetning og bunndyrsprøver der forekomsten av flere tusen smådyr skal analyseres.

Revisjonsleder Morten Berntsen fra Kiwa har vært revisor for Gratanglaks. Han roser oppdrettsselskapet for svært profesjonell gjennomføring og god tilrettelegging gjennom hele prosessen.

- Det ligger i rollen som sertifiseringsorgan at vi skal veilede våre kunder om standarden uten å bedrive rådgivning. På den måten sikrer vi at revisjonen blir gjennomført mest mulig effektivt, sier Berntsen.

Etterspør kvalitet

Haugen erfarer at kunder, oppkjøpere og videreforedlere er svært bevisste på at råvarene skal ha best mulig kvalitet.

- ASC-merket er en garanti for at fisken har vært gjennom en rekke sjekkpunkter gjennom hele produksjonskjeden; at fisken er sunn, at miljøet er minst mulig belastet, at det er full kontroll på dødelighet og sykdom, og full sporbarhet gjennom en uavbrutt sertifisert leverandørkjede frem til forbrukeren, poengterer Haugen og tilføyer:

- Nå ønsker vi å gå videre med ASC. Vi har allerede to sertifiserte lokaliteter, Kjøtta og Skøyen, og er i gang med Myrlandshaug. Skjærvika og Skarbergvika følger på rekke og rad. Det finnes jo flere standarder innen oppdrett, og nye kan også dukke opp. ASC er likevel så veletablert at den nok uansett er kommet for å bli.