Geir Ove Ystmark sier staten har tapt fire milliarder på onsdagens auksjon. Foto: Sjømat Norge.

- AS Norge tapte fire tusen millioner

Onsdagens lakseauksjon, som ble gjennomført i åtte ulike soner langs kysten, viste inntekter til felleskapet i underkant av 4 milliarder kroner. Sjømat Norge mener inntektene kunne vært langt større.

Publisert

- Forventningene i forkant av årets auksjon, før forslaget om grunnrente ble lagt på bordet, var mer enn det dobbelte. En har med andre ord tapt rundt 4 milliarder, sier adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.

Han legger til at dette bare gjelder tap grunnet salg av tillatelser. Oppbreming av investeringer og reduserte verdier gir også mindre skatteinntekter til det offentlige. Se hele oversikten her på Kyst.no.

Ystmark baserer sine analyser på lakseauksjonen fra 2020 og tall fra analysebyrået Kontali. Selskapet har regnet ut hva prisen hadde vært, dersom en grunnrentemodell ikke hadde vært foreslått. Tallene fra Kontali viser at et konservativt anslag ville gitt ca 8,5 milliarder kroner i en tilsvarende auksjon.

Etterspørsel etter laks har vært enorm de siste årene. Prisene på kjøp av tillatelse til å øke produksjonen, på tilsvarende auksjoner, som har vært gjennomført både i 2020 og 2018, har og økt kraftig de siste årene.

- Selskapene hadde bydd langt mer, dersom ikke grunnrenteforslaget lå på bordet, sier Ytsmark.

Utsettelse

Sammen med Sjømatbedriftene bad Sjømat Norge om at årets auksjon burde utsettes. Årsaken var at regjeringens ønske om en grunnrente, har gitt selskapene langs kysten en enorm ekstra kostnad.

- Vi ser at selskap har utsatt investeringer for over 24 milliarder kroner. Et forslag om 40 prosent grunnrente, i tillegg til selskapsskatten, økningen i formuesskatten, produksjonsavgiften og naturressursskatten betyr for noen opp mot 80 prosent i skatt. Det sier seg selv da at en ikke har muligheter om å kjøpe mer i en auksjon, sier Ystmark.

- Det hadde vært klokt å utsette auksjonen til etter at en hadde fått forhandlet frem det endelig vedtak om en eventuell grunnrente. Da hadde det vært forutsigbart for alle.

I tillegg til de utsatte investeringene har og de børsnorterte selskapene på Oslo børs tapt nærmere 67 milliarder kroner. Legger vi til de ikke-børsnoterte selskapene så har lakse- og ørretselskapene samlet falt med mer enn 100 milliarder kroner.