Berggylte. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.
Berggylte. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Fisket etter leppefisk åpner i dag

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 25. juli. Hovedgytingen synes å være over i sørlige del av området, mens det fortsatt er en høy gyteandel i den nordlige delen av området. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på gytemoden fisk.

Publisert Sist oppdatert

Fisket sør for 62°N startet opp onsdag 6. juli, og i løpet av denne perioden er cirka 10 prosent av kvotene på leppefisk fisket. På Vestlandet sør for 62°N er det registrert et uttak på 1,2 millioner leppefisk, mens det på Sørlandet er registrert et uttak på 320 tusen leppefisk.

Fiskeridirektoratet følger fisket nøye, melder de i en pressemelding.

De minner også om plikten til å føre landings- og sluttsedler, slik at Fiskeridirektoratets fangstoversikt er mest mulig oppdatert til enhver tid.