Mindre PD vaksinering i 2015

I overkant av 106 millioner laks ble vaksinert mot pancreas disease i 2015. Det er en million færre enn året før, melder MSD. Animal Health.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- At det skulle bli en nedgang for året som helhet er litt overraskende. Nedgangen var på rundt en prosent, og det kan skyldes naturlige variasjoner, sier Bjarte Lygren i MSD Animal Health i en kommentar.

Pancreas disease (PD) er en av havbruksnæringens dyreste sykdommer. Tradisjonelt har det blitt vaksinert mot PD på Vestlandet, men etter hvert som sykdommen har krøpet nordover har det blitt mer aktuelt å vaksinere også nord for Hustadvika.

Svak nedgang i desember

Tallmateriale fra Farmastat viser at det i desember 2015 gikk det ut i alt 3.580.000 doser med PD vaksine fra grossist, mot 3.900.000 doser i desember 2014. Samlet sett i 2015 gikk det ut 106.420.000 PD vaksinedoser mot 107.560.000 doser i 2014.

Mer vaksinering med flerkomponent

- Farmastats statistikk over registrerte vaksinedoser viser ingen økning i antall doser av klassisk injeksjonsvaksine til laks, men i praksis har det vært en økning. Det skyldes at det har gått ut en god del millioner doser med vaksiner på godkjenningsfritak. Disse inneholder beskyttelse mot ILA, og kommer ikke med på Farmastat sin vaksinestatistikk, sier Lygren.

Klassisk injeksjonsvaksine til laks er en sekskomponentvaksine med beskyttelse mot bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår i tillegg til virussykdommen IPN. Av flerkomponentvaksiner uten IPN har det samlet sett gått ut rundt 8,5 millioner doser i 2015 hvor noe brukes til laks og noe til ørret. Farmastat inneholder ikke informasjon om hvilken art vaksinen brukes til.

I tillegg selges det en syvkomponentvaksine som også inneholder beskyttelse mot virussykdommen PD. Denne brukes for å kontrollere PD.

Når det gjelder PD-vaksinering så har man imidlertid to valg. Enten kan man vaksinere alt i ett stikk ved å bruke syvkomponentvaksinen, eller så kan man dele opp i to operasjoner og vaksinere med en mono PD vaksine først og rundt 3 uker senere med en flerkomponentvaksine.

Ny vaksine mest etterspurt

I desember var 100 % av PD vaksineringen med syvkomponentvaksinen. I november, som er en måned med omfattende vaksinering, var det 85% som brukte den nye ettstikksløsningen med syv komponenter i samme vaksine.

Siden introduksjonen i juli har mer enn 70% av laksen som er vaksinert mot PD fått syvkomponentvaksinen.

- Overgang fra to-stikksløsning til ett-stikksløsning gir endringer i tidspunkt for vaksinering som også kan gi forskyvninger i statistikken når en sammenlikner med samme periode i fjor. Det er nå ikke lenger nødvendig med en periode på ca 3 uker mellom PD vaksinering og injisering av flerkomponentvaksinen. Det det ser også ut som en i større grad vaksinerer noe større fisk, sier Bjarte Lygren.