Her installeres Blue Lice teknologien på Grieg Seafood sin lokalitet.

Trengte ingen lusebehandling

Etter et vellykket utsett uten avlusing, dobler Grieg Seafood antallet lusefeller fra Blue Lice. Nye aktører vil ta i bruk teknologien i løpet av 2024, mens versjon 2.0 er like rundt hjørnet.

Publisert Sist oppdatert

Gründerselskapet Blue Lice, som startet opp i 2017, har utviklet teknologi som skal fange lakselus i larvestadiet før den setter seg på laksen. Dette gjøres ved bruk av lys som skal etterligne laksens lysrefleksjon, samt lukt.

Selv forklarer Blue Lice at systemet installeres på rammefortøyningen på oppdrettsanlegget, og fanger lakselus kontinuerlig i vannmassene. På denne måten reduseres nivået av lakselus på anlegget og påslaget vil bli mindre. Systemet skal også redusere reproduksjon og redusere nivået av lus i området rundt oppdrettsanlegget. 

Tidligere i år gjennomførte selskapet et samarbeidsprosjekt med Grieg Seafood på deres lokalitet Hundaneset.

Under produksjonen ble det verken behov for medikamentell behandling eller mekanisk fjerning av lus. 

- Hundaneset var med det den eneste lokaliteten i nærområdet som ikke hadde lakselusbehandling, hevder Blue Lice.

Fortsetter samarbeidet

Suksessoppskriften for prosjektet innebærte blant annet bruk av post-smolt, som bidro til å forkorte oppholdstiden for laksen i sjø og med det også eksponeringen mot lakselus.

Dette kombinert med Blue Lice sin teknologi og bruk av rensefisk så ut til å være en god kombinasjon av forhindrende tiltak som sørget for at fisken kunne gå behandlingsfri.

Resultatene har ikke gått ubemerket for Grieg som nå dobler antallet lakselusfeller, samt antall lokaliteter med Blue Lice-teknologien.

- Vi er stolte over å kunngjøre at vårt produktive samarbeid med Grieg Seafood går inn i en ny og spennende fase. Etter et vellykket utsett uten avlusing, dobles nå antallet lakselusfeller og lokaliteter, skriver Blue Lice i et LinkedIn innlegg.

Gründer og daglig leder Karoline Sjødal Olsen, her under en reportasje som Kyst gjorde i 2020.

Kan fange 80 000 lus per dag

Til Kyst.no forteller daglig leder Karoline Sjødal Olsen at de i høysesongen har fanget over 80 000 lus på en dag.

Under installasjon: Pumpene innenfor den gule rammen lager et sug på fellene. Det gjør at systemet fanger lusen som blir tiltrukket av Blue Lice teknologien.

- Feltforsøk gjennomført av Havforskningsinstituttet tyder på at rundt halvparten av disse lusene ville festet seg på laksen. Med lignende fangst gjennom uken, har lakselusfellene effektivt forhindret et ukentlig påslag på 0,55 lus per fisk.

Om samarbeidet med Grieg roser Sjødal Olsen røkterne for deres lidenskap til yrket.

- De har behandlet lokaliteten og vårt system som om det var deres eget. Røkterne har tatt prøver og sjekket filtrene hver dag for lus. De har også informert oss om at de ser større lus som fanges opp av systemet når det er avlusning på nabolokaliteter.

Hun forteller at de har hatt møter annenhver måned hvor resultater og oppdateringer har blitt delt mellom partene. Hun legger til at ledelsen i Grieg har lyttet til både røkterne og Blue Lice og tildelt ressurser når det har vært nødvendig.

- Grieg Seafood er dyktige med rensefisk, noe som harmonerer godt med våre lakselusfeller – fellene fanger lus som kommer inn, mens rensefisken holder kontroll i etterkant. Vi tror dette kan bli en suksessoppskrift fremover også, legger hun til.

Sjødal Olsen kan fortelle at aktører på andre siden av Atlanteren har vist interesse for teknologien.

Blue Lice 2.0 på vei

Daglig leder forteller at selskapet vil i løpet av 2024 sette ut lakselusfeller på flere lokaliteter hos ulike oppdrettere, med start allerede i januar.

- Vi er i dialog med flere kunder som er fremoverlente og ser verdien i å fange lakselus før den setter seg på fisken, og redusere smittepresset på lokaliteten og i det omkringliggende området, forteller hun.

Sjødal Olsen kan også røpe at det foregår spennende ting i selskapet for tiden.

- Vi nærmer oss sluttfasen av utviklingen av Blue Lice 2.0, som blir en gamechanger. Denne nye versjonen vil ikke bare være mer brukervennlig, men den vil også fange mer lakselus. Denne oppgraderte versjonen skal i sjø hos en kunde i løpet av sommeren 2024, noe vi ser frem til. 

Avslutningsvis legger hun til at det også er stor interesse fra aktører over Atlanteren. 

Under kan du se en video av funn av store voksne lakselus fra en av filterne på Hundaneset. Systemet fanger ikke bare lakseluslarver, men også voksne lakselus som har falt av i forbindelse med håndtering på andre lokaliteter i nærområdet. Video: Bluelice