Mer fisk dør under lusebehandling, ifølge Veterinærinstituttet. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Fiskehelserapporten 2016 lansert

- Nye tall tyder på at mer laks dør som følge av endring av behandlinger mot lakselus. Økt resistens mot legemidler fører til flere oppdretter velger behandling uten legemidler, noe som er tøffere for fisken. Totalt sett er svinnet 20 prosent eller hver femte laks etter utsett i sjø, oppsummerer Veterinærinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Ikke alle, men svært mange oppdrettsfisk har det utvilsomt godt i Norge i dag. Verdiene som skapes i næringen er betydelige, men oppdrettsnæring har fortsatt stort forbedringspotensiale med å ivareta fiskens helse og velferd, sier fagdirektør fiskehelse Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet i en oppsummering på deres hjemmesider.

Instituttet skriver at tallene i Fiskehelserapporten 2016 viser at det var omtrent like mye lus i 2016 som i 2015. Registreringer viser økning i de sørlige delene og reduksjon i de midtre delene av kysten.

Les også: Ikke-medikamentelle metoder gir betydelig dødelighet, mener fiskehelsepersonell

Oppsummert sykdomstatistikk

De skriver at PD fremdeles er den alvorligste virussykdommen hos laksefisk i sjøvannsoppdrett.

- Antall utbrudd og mistanker om utbrudd var på nivå med fjoråret, og i 2016 ble det påvist totalt 138 sjølokaliteter med sykdom.

I 2016 ble ILA også stadfestet på 12 lokaliteter i henholdsvis Nordland (8), Sør-Trøndelag (3), og Finnmark (1). To ILA-utbrudd på Frøya i juni 2016 kan ha sammenheng med ILA-utbrudd i Møre og Romsdal i 2014 og 2015. Det tredje ILA-utbruddet på Frøya i 2016 er trolig et primærutbrudd. Det samme gjelder ILA-utbrudd i Finnmark i desember 2016.

Instituttet påviste CMS ved 90 lokaliteter i 2016 ,mot 105 året før.

Når det gjelder gjellesykdom skriver de at det synes å være variasjoner i sykdomsforekomst mellom år, men at dey framstår som et vedvarende problem for laks. Regnbueørret synes å ha mindre problemer med gjellehelsen enn laks.

De viser også til at det i fjor var økt oppmerksomhet om sykdomsproblemer for rensefisk som atypisk furunkulose, klassisk furunkulose,  AGD og at lusespiseren selv kan plages av skottelus

De skriver også at antibiotikabruken i fjor var på det laveste volumet siden midt på 1970-tallet.

- Den samlede mengden antibakterielle midler benyttet til oppdrettsfisk i 2016 var 212 kilo (aktiv substans). Svært lite antibiotika brukes til laks i matfiskfasen. Data fra Veterinært legemiddelregister (Vetreg) viser at de fleste resepter er forskrevet til rensefisk, men rensefisk bidrar relativt lite til totalt antibiotikaforbruk.