Brit Hjeltnes. Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Bekjempelse av PD er mulig, men vil koste

På tross av samarbeid mellom flere aktører i utsatte områder samt utvikling av ny PD-vaksine, er det ikke blitt mindre sykdom i laksemerdene og den kryper stadig nordover. - Oppdretterne må bestemme seg for om tapene og utfordringene sykdommen gir er noe de kan leve med, sier Brit Hjeltnes, fagdirektør for fiskehelse, sykdomsforebygging og dyrevelferd hos Veterinærinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I forrige uke meldte Sinkaberg Hansen at resultater fra rutineprøver tatt ut av anleggets fiskehelsetjeneste utløste mistanke om PD-smitte lokaliteten Tosen, helt sør i Nordland.

Nå skal Veterinærinstituttet gjennomføre sine analyser av materialet og sekvensere viruset. Om det kommer en påvisning er det Mattilsynets rolle å fatte vedtak.

- Hva tror du skjer dersom sykdom blir påvist?

- Ved påvisning generelt er det gjeldende å få fisken bort fra området og ut av sjøen for å unngå smitteoverføring til annen fisk. Jo lengre Mattilsynet lar fisken stå i sjøen, jo større er sjansen for smitteoverføring, selv om vi nå går inn i en årstid med lavere temperaturer og generelt mindre aktiv PD sykdom, påpeker fagdirektøren.

- Følger med

Hun viser til at SAV 3 tilfellet som har oppstått i Trøndelag kan være en indikasjon på at biosikkerheten ikke er god nok.

- Veterinærinstituttet sekvenserer rutinemessig alle isolater fra Sogn og Fjordane og nordover for å ha kontroll på SAV 3 og SAV 2 og følger godt med på situasjonen. Ut fra kontakt med private laboratorier, er det ingen grunn til å tro at vi ikke har oversikt over SAV 3 situasjonen i dette området, sier Hjeltnes.

- Når vi har sekvensert og analysert materialet fra Tosen har jeg ikke oversikt over, men når det oppstår slike tilfeller er dette prioritert hos Veterinærinstituttet og vi arbeider raskt, legger hun til.

På fjorårsnivå

PD status i landet nå er på samme nivå som fjoråret denne tiden, med samlet 134 påvisninger og mistanker. Både Mattilsynet og næringen må samarbeide tett om de vil bekjempe denne sykdommen, påpeker hun.

- Jeg mener at man har mulighet til å bekjempe PD og " ta kysten tilbake", men det vil koste og det vil ta tid tid. Det innebærer samarbeid mellom oppdretterne og mellom næring og forvaltning. Vi har eksempler på at det er mulig. Ikke nødvendigvis at man slakter ut, men gjennomfører en koordinert brakklegging i smitteutsatte områder. Grunnen til at jeg tror dette er mulig, er at oppdrettsfisken utgjør det dominerende smittereservoaret. Villfisk ser ikke ut til å ha noen vesentlig betydning, forklarer Hjeltnes.

- Skal man bare finne seg i at sykdommen er i næringen og brer om seg?

- Det er oppdretterne som må bestemme seg for om tapene og utfordringene sykdommen gir er noe de kan leve med. Hadde man fått frem et samarbeid om bekjempelse, tror jeg dette er mulig, men det vil som nevnt koste, konstaterer hun.