Administrerende direktør i Hav Line Carl-Erik Arnesen er ikke klar for å tilpasse «Norwegian Gannet» den nye kvalitetsforskriften før de sammen med Mattilsynet finner «de gode løsningene». Foto: Jannicke Sekkingstad Johansson.

- Flaut å returnere produksjonsfisk til Norge

Nylig fikk slaktebåten «Norwegian Gannet» dispensasjon fra kravet om å sortere prod. fisk innenlands. Nå må de forholde seg til flere særegne vilkår.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Fiskevelferd, fiskekvalitet og skipstekniske forhold er ofte mer sammensatte problemstillinger enn det umiddelbart kan fremstå som fra et ministerkontor i Oslo, slår administrerende direktør i Hav Line Carl-Erik Arnesen fast.

Den reviderte kvalitetsforskriften om innenlands sortering av oppdrettsfisk trådde i kraft i april i år. Dette betyr at all produksjonfisk skal sorteres i Norge. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) skal forskriften bidra til at fisk av dårlig kvalitet ikke havner ut i markedet.

Må være klar juli 2020

Kyst.no har tidligere skrevet at forskriften kan stikke kjepper i hjulene for Hav Line og «Norwegian Gannet». 16.mai i år valgte fiskeriminister Harald T. Nesvik å gi slaktebåten til Hav Line dispesasjon fra kravet om innenlands sortering i ett år, frem til 1. juli 2020. Nesvik sier til Kyst.no at dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at slaktebåten tilpasses den reviderte forskriften.

- De har fått dispensasjon for å få tid til å tilpasse seg regelverket. Båten går jo allerede, nå må de få tid til innrette seg slik at de har mulighet om bord til å skille ut fisken. Det er det dispensasjonen dreier seg om.

- Hva vil skje etter 1. juli 2020?

- Da går dispensasjonen ut, og «Norwegian Gannet» må forholde seg til gjeldende forskrift. De må være klar, de har fått et helt år nå til å tilpasse seg forskriften, poengterer Nesvik.

Carl-Erik Arnesen reagerer sterkt på Nesviks uttalelse til Kyst.no angående midlertidig dispensasjon. Foto: Privat.

Dialog med Mattilsynet først

Administrerende direktør i Hav Line Carl-Erik Arnesen sier til Kyst.no at selskapet ikke har hatt videre dialog med NFD etter at de mottok vedtaket om midlertidig dispensasjon. Han reagerer også sterkt på uttalelsen fra fiskeriministren. 

- Vi har imidlertid merket oss fra den første pressemeldingen til NFD at fiskeriministerens tanke tilsynelatende er at vi skal få tid til å «innrette» oss, og at tiden alene skal bidra til at vi finner «gode løsninger». I Nesviks uttalelse til Kyst.no virker det som om han på eget kontor har kommet frem til at vi skal sortere ut fisken «om bord».

Arnesen mener fiskeriministeren «gjerne må få komme med slike forslag» , men at det ikke er aktuelt å snakke om tilpassninger om bord før Hav Line kan komme i en «nærmere og faglig basert dialog» med Mattilsynet.

- Vi krysser fingrene for at politisk ledelse lar ekspertene på fiskehelse, fiskekvalitet og mattrygghet få frihet til å faktisk finne de gode og fornuftige løsningene som baserer seg på reelle hensyn til fiskekvalitet og fiskevelferd fremfor tomme spekulasjoner, slår han fast. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  1. I dispensasjonsperioden skal Hav Line kun levere usortert fisk til mottak i Norge eller til sitt eget anlegg i Hirtshals.
  2. I dispensasjonsperioden skal Hav Line sende all produksjonsfisk tilbake til Norge for feilretting.
  3. Hav Line skal rapportere månedlig til Mattilsynet om hvor mye fisk som utsorteres og sendes tilbake til Norge som produksjonsfisk.
  4. I dispensasjonsperioden skal Hav Line tilrettelegge for, og dekke kostnader ved, Mattilsynets tilsyn på fabrikken i Danmark og om bord på fartøyet "Norwegian Gannet".
  5. Dersom vilkårene i dispensasjonen ikke oppfylles, skal dispensasjonen trekkes tilbake.

 (Hentet fra advokatfirmaet Thommessen)

Absurd å returnere fisk

En av vilkårene fra Nærings- og fiskeridirektoratet går ut på at prod. fisk må leveres tilbake til Norge. Logistikken ved levering er noe som kommer til å være til skade for slaktebåtens arbeidsdager fremover, mener Carl-Erik Arnesen.

- Vi har valgt å se positivt på dispensasjonen. Samtidig er det frustrerende å se at NFD fortsetter å gjenta sin ville hypotese om at dette er viktig for omdømmet. Man kan ikke fortsette å gjenta en tom spekulasjon, og tenke at den blir sann om den bare gjentas mange nok ganger.

- Det mest absurde med vilkårene er selvsagt retur av helt fin prod. fisk til Norge, en prod. fisk som også danske foredlere svært gjerne ønsker å benytte i egen produksjon, men den skal hjem igjen til Norge hvor norske bedrifter skal gjøre akkurat samme jobben som hvem som helst andre helt fint kan gjøre vel så bra.

Flau overfor samarbeidspartnere

Arnesen påpeker også at det blir vanskelig for en oppstartbedrift som «Norwegian Gannet» å kunne bygge opp markedet, når den overlates til usikkerhet grunnet dispensasjonskravene. I tillegg føler Arnesen seg flau overfor kundene i Europa da han må forklare at fisken må leveres tilbake til Norge i lastebil, spesielt når de har «et så godt miljøtilak» tilgjengelig.

Ifølge Arnesen er Hav Line uenig med NFD i hele prinsippet om departementets inngripen i saken og deres reviderte forskrift, derfor ligger saken nå til behandling i ESA.

- Det gjenstår å se hva domstoler og andre kontrollorgan har kommet til innen neste sommer, sier han avslutningsvis.