Stiim og Norsk Industri inviterer til nasjonal havbrukskonferanse i november. Illustrasjon: Blue Planet, som viser ulik teknologi, fra innaskjærs til offshore.

Arrangerer konferansen «Ny havbruksteknologi - lukket produksjon i sjø og havbruk til havs»

16. og 17. november 2021 inviterer Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster i samarbeid med DNB og Stavanger kommune til nasjonal havbrukskonferanse i Stavanger. Da møtes aktører fra havbruksnæringen, norsk industri, myndigheter og finans til to dager med faglig og sosialt påfyll.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konferansen blir første mulighet etter høstens stortingsvalg til å møtes og prate om den nye havstrategien. På konferansen vil du møte ledende teknologi- og havbruksaktører og få innsikt i hvordan nye arbeidsplasser og verdikjeder kan gi økt matproduksjon fra havet og vekst i norsk eksport, opplyses det i en pressemelding. 

Stiim og Norsk Industri, med støtte fra DNB, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, har det siste året fått utarbeidet to forskningsrapporter som peker på verdiskapingspotensialet ved bruk av ny teknologi «Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs» (Desember 2020) og «Bærekraftig vekst med lukkede anlegg i sjø» (April 2021).

Leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad. Foto: Stiim Aqua Cluster

Konferansen blir en videreføring av det arbeidet som er gjort.

Bekreftede konferansedeltakere med innlegg:

 • Inge Berg, Nordlaks
 • Grunde Bruland og Martin Bryde, Wikborg Rein
 • Olav Andreas Ervik, SalMar Ocean
 • Henrik Hannus, Aker Solutions
 • Stein Lier Hansen, Norsk Industri
 • Thomas Myrholt, Akvafuture AS
 • Dag Sletmo, DNB
 • Anne B. Osland, Fiskeridirektoratet
 • Harald Sveier, Lerøy
 • Ragnar Tveterås, UiS
 • Håvard Walde, Skretting

- På konferansen møtes aktører fra havbruksnæringen, industri, politikere og forskere, alle med et ønske om at vi sammen får til et teknologiløft for havbruksnasjonen Norge, sier klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.

Stål Heggelund fra Norsk Industri ser konferansen som en mulighet til å forene krefter for en nasjonal satsing på havbruk til havs.

– Vi må ikke tape muligheten for å utvikle en ny, stor næring i Norge. Norge er allerede i førersetet både om vi ser på oljenæringen og den maritime næringen. Det vil utvilsomt skje en utvikling av teknologi for havbruk i eksponerte lokaliteter, og her gjelder det om å være på ballen. Vi vil at norsk teknologi skal bli den internasjonale standarden. Det handler om å bygge kompetanse og sikre arbeidsplasser, sier Stål Heggelund i Norsk Industri.