Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Grøtnes N.
Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Grøtnes N.

Mattilsynet om Grieg-anlegg: - Ikke forsvarlig fiskevelferd

Høy dødelighet og tusenvis av svimere i merden var det som møtte Mattilsynet under en inspeksjon hos Grieg Seafood Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet ble varslet av Grieg Seafood 19. september om forøkt dødelighet grunnet oksygensvikt under avlusning på deres lokalitet Grøtnes N i Hammerfest. Videre ble de varslet 21. september om økning av fisk med sår/spironucleose. 

I en inspeksjonsrapport, som Kyst.no har fått tilgang til, skriver Mattilsynet at det ved tilsyn, i slutten av september, var flere tusen svimere i en merd og flere hundre svimere i en annen merd.

- Dødeligheten var høy. Vi vurderer at velferden ikke er forsvarlig i flere merder og varsler derfor vedtak om å sikre forsvarlig fiskevelferd i alle merder, skrev de til selskapet.

Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark sier en merd allerede er slaktet ut, og de to øvrige vil bli slaktet ut i løpet av de to neste ukene.
Samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark sier en merd allerede er slaktet ut, og de to øvrige vil bli slaktet ut i løpet av de to neste ukene.

I merd 1, der omfanget av svimere var størst, skriver Mattilsynet at det var ca 2000 svimere, som skal ha bestått av en blanding av fisk med snutesår, halesår, sidesår, utstående øyne og finneslitasjer.

- Det observeres at ryggfinner stikker opp over vannoverflaten flere steder i merden. På dødfisken ble det funnet flere med byller og sår på halefinne, skrev de.

Mattilsynet satt samtidig fristen for å gjøre nødvendige tiltak til 11. oktober. Denne fristen ble senere utsatt til 22. oktober på bakgrunn av tilbakemeldinger fra selskapet om at de planla å slakte ut merd 1.

Les også: Produksjonskostnad over 80 kroner kiloen

Tusenvis av svimere

Mattilsynet definerer økt dødelighet som en daglig dødelighet på over 0,25 promille pr. dag i fiskegrupper (merder) som veier mer enn 500 gram i snitt.

Sykdommen spironucleose

  • Systemisk spironucleose er en sjelden parasittsykdom hos oppdrettsfisk, forårsaket av flagellaten Spironucleus salmonicida. 
  • Systemisk indikerer at parasitten sprer seg til alle deler av fiskens kropp - hud, indre organer, muskulatur, der den danner byller og sår. 
  • I mikroskoputstryk av innholdet i byllene vil det typisk myldre av høyst bevegelige flagellater på ca. 10 µm størrelse. 
  • Dødeligheten kan være stor, men selv hos tilsynelatende frisk fisk kan man finne muskelbyller som gjør fisken uegnet som mat.
  • Kilde: Havforskningsinstituttet

I merd 1 og 7 på lokaliteten, var det en ukentlig dødelighet på mer enn 7 ganger det Mattilsynet definerer som økt dødelighet.

- Mattilsynets vurdering er at fiskevelferden ikke er forsvarlig i alle merdene på lokaliteten Grøtnes N, når det er tusenvis av svimere og dødeligheten er høy. Vi varsler derfor vedtak om å sikre fiskevelferden i alle merder på lokaliteten, skrev de i brevet.

Les også: Mowi ber om varsel før tilsyn: - Uaktuelt, svarer Mattilsynet

Slakter ut merdene

Til Kyst.no sier samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark at selskapet fikk påvist spironucleose på flere merder i 2022. Etter dette ble det satt i verk overvåkingsprogram på settefiskanlegget samt kartlegging av sjøanleggene. 

- I samme periode har enkelte merder hatt høy dødelighet og man har valgt å slakte disse ut. Vi har hatt dialog med Mattilsynet hele veien og vurdert hva som er riktig valg og ta med hensyn til fiskevelferd, forteller han.

På den aktuelle lokaliteten, Grøtnes N i Hammerfest, har Mattilsynet vurdert å fatte vedtak knyttet til fiskevelferden. Konkret handler det om 3 merder, ifølge Pedersen. 

- Vår vurdering er at det ut fra fiskevelferdshensyn er riktig å slakte disse ut. En merd er allerede slaktet ut, og de to øvrige vil bli slaktet ut i løpet av de to neste ukene, sier han, og legger til at fiskevelferden på de øvrige merdene på lokaliteten vurderes som god.

Pedersen forteller avslutningsvis at med bakgrunn i lite kunnskap om spironucleose har FHF på kort varsel igangsatt et større forskningsprosjekt.

 Les også: Biologisk trøbbel for Grieg Seafood i første kvartal

Lokalitet Grøtnes N.
Lokalitet Grøtnes N.