Lokaliteten i Masfjorden er en samdrift fra selskapene Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS

Påvist ILA på lokalitet drevet av tre oppdrettere i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke.

Publisert Sist oppdatert

Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Mattilsynet skriver i en melding at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. Lenke til kart finner du her.

Diagnose

Den 18. november 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 13699 Leirvika for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 1. desember 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt.

Restriksjonssone (tidligere kontrollområde)

Det vil om kort tid bli opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.