Hans Bjelland er seniorforsker ved Sintef fiskeri og havbruk. Foto: Magnus Petersen.

Etablerer kunnskap om fremtidens lokaliteter

Samlet sett er det liten oversikt over hvilke forhold laksen blir utsatt for i dagens anlegg og hvilke konsekvenser det har for produksjonen. Enda mindre vet man om forholdene i fremtidens produksjon, men en ting er klart. - Biologien setter absolutte begrensinger, sier Hans Bjelland fra Sintef. Han undersøker nå nye forhold som vil dukke opp i eksponert lakseproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På "Fremtidens smoltproduksjon" i Sunndalsøra presenterte Hans Bjelland funn fra Exposed-prosjektet gjennom Sintef. Exposed er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Nye lokaliteter mer utsatt

- Nye lokaliteter vil være mer utsatt og mindre skjermet enn de som brukes i dag, konstaterer Bjelland, og påpeker at biologien setter absolutte begrensninger på produksjonen.

Han mener også at det er et stort behov for mer kunnskap, både når det gjelder dagens lakseproduksjon og fremtidens mer eksponerte lokaliteter.

- Forhold som strømhastighet og behov for skjerming vil blir viktigere ved mer utsatte lokaliteter. Man må ta hensyn til bølger, og ikke minst indre bølger som kan dannes på innsiden av merden. Det betyr også at fisken må ha dybde til å unngå effekten av bølgene, sier Bjelland.

Bølgegenerert strøm mot stive notpaneler kan også være kritisk, ved at fisken kan blir fysisk skadet. I fremtiden er det også sannsynlig at det blir flere fisk i anlegget, no som kan være problematisk om forholdene blir røffe, ifølge forskeren.

- Det er på tide å tenke nytt om trengning opp mot overflaten, understreker Bjelland.