Stipendiat Helene Rønquist Knutsen, har studert bruk av mikroalger i for til flekksteinbit. Foto: Frida Bringslimark.

Mikroalger kan trolig brukes i fôr til steinbit

Flekksteinbit i oppdrett vokser like bra med innblanding av mikroalger i fôret som med andre tradisjonelle dietter, basert på  fiskemel og planteprotein.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det viser forsøk i forbindelse med doktorgradsarbeid utført av stipendiat Helene Rønquist Knutsen ved Nord universitet.

Dette er de første forsøkene som er gjort for å teste bruk av mikroalger som fôringrediens for flekksteinbit overhodet, sier Knutsen.

Hun legger til at PhD prosjektet brukte en vinnblanding av mikroalger i fôret til flekksteinbit i to forsøk.

Rike på Omega 3

Mikroalger er encellede mikroskopiske organismer som finnes i naturen, men som også produseres kommersielt. De kan produsere biomasse fra karbondioksid og sollys i såkalte fotobioreaktorer. Det produseres om lag 15000 tonn mikroalger på verdensbasis i dag, forklarer Knutsen.

- Disse algene er rike på viktige Omega 3 fettsyrer, og på protein, som har gunstig virkning på helsa vår. Brukt i fôr til oppdrettsfisk tilfører det disse stoffene til fisken. Mikroalger finnes også som helsekostprodukter, sier hun. 

Flekksteinbit: En lovende oppdrettsart, i følge stipendiat ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Mer bærekraftig oppdrettsnæring

Ifølge Knutsen blir det  med et voksende volum av oppdrettsfisk et  ytterligere press på å få redusert bruk av fiskemel- og olje fra villfanget fisk som en viktig del av fôret i oppdrettsfisk. Årsaken er at  bestandene av villfisk ikke øker tilsvarende.

- Dessuten kan villfisk benyttes direkte som menneskemat, i stedet for å brukes som fôringredienser for oppdrettslaks eller andre oppdrettsarter. Dette er også årsaken til at bruk av plantebaserte ingredienser i fiskefôr har økt i løpet av de siste tiårene, sier Rønquist.

- Samtidig vet vi at verdens befolkning er forventet å øke til over 9 millarder innen 2050, og derfor vil fisk bli viktigere for matsikkerhet og god ernæring, legger Knutsen til.

Flekksteinbit kan bli den nye oppdrettsarten.

Under forsøkene ble det ikke observert negative virkninger på fisken, forteller Knutsen.

Av doktorgradsarbeidet hennes går det fram at det kun er i Norge at det drives oppdrett av flekksteinbit, men flere andre land er interessert, som Chile, Sverige, Canada og Island. Aminor AS er i dag det eneste selskapet i verden som driver kommersiell oppdrett på flekksteinbit, med en konsesjon på 500 tonn. Aminor er en av samarbeidspartnerne i doktorgradsprosjektet til Helene Rønquist Knutsen.

- Arten er lovende fordi den ser ut til å klare seg bra i fangenskap, og vi har ikke observert stressreaksjoner hos fisken, sier forskeren.

Flekksteinbit kan ifølge Knutsen bli opptil 26 kilo og 1.8 meter i vill tilstand. Den har gode kvaliteter egnet for oppdrett i kalde farvann og er en utmerket matfisk, skriver Knutsen i sin avhandling.