Illustrasjonsfoto av laks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.
Illustrasjonsfoto av laks i ventemerd. Foto: Therese Soltveit.

Termisk behandling: - Ingen metoder er problemfrie

Fomas sier at  ingen metoder ved termisk behandling er problemfrie, men de ser at både skader og dødelighet er redusert betydelig etter at avlusingsmetodene er evaluert tett og alle ledd i håndteringen optimalisert. De påpeker likevel at de ønsker likevel å avvente til hele rapporten foreligger. 

Publisert

I en kommentar til nyheten 29. mars 2019 fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet som viste at laksen fikk smerterespons ved vanntemperaturer fra 28 °C og høyere, skriver Fomas på sin nettside at nyheten om at laks viser smerteadferd, er foruroligende.

- Vi må likevel avvente våre tiltak til hele rapporten foreligger,- forhåpentligvis innen kort tid. Vi imøteser med stor interesse hvordan adferd som viser smerte og adferd på grunn av stress er skilt, skriver de på sin nettside.

Ønsker å forsinke utviklingen av resistens

Fomas poenterer også at både oppdrettsbedrifter og fiskehelse personell i felt har fulgt opp flere avlusingsmetoder tett for å oppnå forbedringer.

- Ingen metoder er problemfrie, men vi ser at både skader og dødelighet er redusert betydelig etter at avlusingsmetodene er evaluert tett og alle ledd i håndteringen optimalisert. Etter en varm vinter, er vi avhengig av å behandle laksen for lus for å unngå oppbygging av smitte. Vi tilstreber å rullere på metodene for å forsinke en utvikling av resistens, skriver de.