NHH, NCE Seafood Innovation og Leøry arrangerte Seafood Case Days for studenter, som kom med flere spennende ideer.

Arrangerte Seafood Case Days for studenter

NCE Seafood Innovation holdt sammen med Lerøy og NHH Seafood Case Days onsdag 17. April. Formålet er å øke tilvekst av riktig kompetanse til sjømatnæringen gjennom caseløsning.

Publisert Sist oppdatert

I et skritt for å gjøre arbeidet med talentattraksjon enda mer målrettet lanserte NCE Seafood Innovation nylig en pilot for satsingen Seafood Case Days. Initiativet ble møtt med entusiasme og suksess på pilotgjennomføringen onsdag 17- april i Bergen. 

Arrangementet ble holdt ved NHHs Innovation School, der Lerøy var med som samarbeidspartner, og utfordret studentene til å finne løsninger knyttet til nedsenkbare merder.

- Bygge kompetanse

Professor Steffen Juranek ved NHH og Fride Iversen i Nce Seafood Innovation på Seafood Case Days.

Fride Iversen er prosjektleder for satsingen, og har ledet pilotgjennomføringen av konseptet. 

- Seafood Case Days er et nytt prosjekt i 2024 som bygger videre på et lignende konsept NCE Seafood Innovation har hatt stor suksess med på videregående skoler i 2023, opplyser hun til Kyst.no. 

Seafood Case Days foregår over 1-2 dager på et utvalg av høyskoler og universitet,  og er innenfor NCE sitt satsingsområde innen kompetanse og talentattraksjon, og kjøres i samarbeid med bedrifter i næringen. 

- Her vil studenter med relevant bakgrunn få mulighet til å bygge kompetanse innen bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og sjømat gjennom å løse reelle problemstillinger fra næringslivet. Dette er et initiativ for å introdusere næringens mulighetsrom, og bygge omdømme blant studentgrupper definert av sjømatbedriftene, forteller hun til Kyst.no. 

Konseptet skal bidra til målrettet talentattraksjon innen studieretninger som er spesielt aktuelle for den enkelte samarbeidspartneren. Ved å løse case-prosjekter som er konkrete og reelle får studentene en smakebit på de spennende utfordringene de selv kan bidra til å løse gjennom en sjømatkarriere.

Saken fortsetter under.

Vinnerlaget la frem sin løsning om nedsenkbare merder.
VInnerlaget jobbet hardt med å finne en løsning på case-problemet.

- Gir mange muligheter

Studentene på NHH Innovation School sitter på unik kompetanse til å finne nye løsninger og muligheter, og de jobbet hardt for å komme frem til gode løsninger som de presenterte for juryen. 

Glenn Olsnes, som er prosjektleder innen nedsenkbar teknologi i Lerøy var mektig imponert over løsningene studentene kom med på casen.

Steffen Juranek er professor ved NHH, og opptatt av å knytte studentene nærmere nærgingslivet. 

- Seafood Case Days gir mange muligheter for NHH og studentene. Gjennom realistiske og konkrete oppgaver får de brukt metoder og verktøy de har lært gjennom studiene i en reell setting, sier han.  

Perspektivene og løsningene som ble presentert imponerte blant annet Glenn Olsnes, som er prosjektleder innen nedsenkbar teknologi i Lerøy. 

Han presenterte caset, som handlet om utfordringene dykkeroperasjoner innebærer i forbindelse med nedsenkbare merder, samt behovet for innovative løsninger. 

Han uttrykte entusiasme for å samarbeide med studentene.

- Det er spennende for oss å se hvilke ideer studentene har, om det er noe vi kan jobbe videre med hos oss. Det er også kjekt å vise hva vi gjør for å forbedre fiskevelferd og redusere lusepresset i næringen.

- Gyver løs

Pål Erik Michelsen leder arbeidet med merkevare og innovasjon i Lerøy, og var med gjennom dagen. 

Han uttrykte også verdien av studentenes perspektiv.

- Dette er kjempe verdifullt fordi vi får et utenfra inn perspektiv fra noen som ikke kjenner næringen fra før. Studentene er ikke påvirket av hva som gjøres i dag og begrensninger. De gyver løs på problematikken fra et akademisk ståsted. Det er ekstremt verdifullt, påpeker han. 

Studentgruppen ble delt i syv grupper som bidro med ulike løsningsforslag. Thi Dieu Thao Le, student ved NHH sin Innovation School og deltaker på vinnerlaget, kommenterte opplevelsen.

Bilder fra prototype i 2023 på Universitet i Tromsø, der Fride Iversen fra NCE Seafood Innovation presenterte karrieremuligheter i sjømatindustrien.

- Vi likte virkelig godt å få caseutfordringen. I løpet av prosessen lærte vi mer om Lerøys forretningsmodell. Vi landet på en løsning som var økonomisk, effektiv, og ikke for tidkrevende. I tillegg vurderte juryen at den var innovativ og ville fungere i praksis.

Behovet for fersk kompetanse i sjømatnæringen er stort, og økende, ifølge Møreforsk sin 2022-rapport «Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i norsk sjømatnæring».

 Dette er en trend som bekreftes av sjømatklyngen sine medlemmer, og har ført til et ekstra fokus på arbeidet med talentattraksjon, opplyser NCE Seafood Innovation.

Synlighet er viktig 

Fride Iversen påpeker at det er viktig for sjømatnæringen å øke synlighet blant de som snart skal ut i jobb og dette er en fin måte å presentere yrkesmulighetene på som ligger der. 

- Å gi denne gruppen økt kunnskap om næringen kan også bidra til å bygge omdømme, og at flere vil velge sjømatnæringen. Næringen har vekstambisjoner, og denne utviklingen er avhengig av tilvekst av bred kompetanse, sier hun. 

Case Days vil inngå som en av flere satsinger for kompetanse og talentattraksjon i næringen, og Fride Iversen sier det er åpent for alle sjømattilknyttede bedrifter å delta.