Lokalitet Kasteberget. Skjermdump fra Barentswatch.

Påvist ILA hos Kleiva Fiskefarm

Det er påvist ILA på lokalitet Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det melder Mattilsynet på sine sider.

Marin Helse AS og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juli 2020 muntlig om ILA-mistanke ved lokalitet Kasteberget.

Mattilsynet tok ut prøver av fisk fra lokaliteten for eventuell verifisering av ILA onsdag 8. juli 2020.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen onsdag 15. juli 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom, resultatet av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet.

Kontrollområde

Lokalitet Kasteberget er omfattet av overvåkingssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Harstad, Senja og Ibestad kommuner, Troms og Finnmark fylke. Mattilsynet vil foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Endringene må forventes å ha en utstrekning på rundt 20 km fra lokalitet Kasteberget.