September 2016 starter sjømatklyngen opp Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater. Foto: NCE Seafood Innovation Cluster.

Søker unge talenter til Seafood Trainee program

I september 2016 starter sjømatklyngen opp Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen. - Vi søker unge talenter som kvalifiserer til å ta nøkkelposisjoner hos våre partnere, sier Tanja Hoel, daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles faglig program.

- I programmet inngår spennende bedrifter som alle har ambisiøse mål som nås ved å være innovative, kreative og ved å vise evne til å tilpasse seg endringer, sier Tanja Hoel, daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster til kyst.no.

Utvikler skreddersydde program

Kandidatene får jobbe med dyktige og erfarne ledere og følge et skreddersydd program som tilrettelegger for nye utfordringer i takt med kandidatens progresjon. Kravene til kandidatene sier hun er tøffe, men mulighetene for kompetanseutvikling og karriere vil være betydelige.

Tanja Hoel daglig leder i The Seafood Innovation Cluster. Foto: Therese Soltveit. 

- Vi søker unge talenter som kvalifiserer til å ta nøkkelposisjoner hos våre partnere.

Det faglige programmet strekker seg over fire moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter sjømatnæringen, markedsføring og salg, forskning og teknologi, og innovasjon. Temaene vil utdypes gjennom caseoppgaver og workshops der kandidatene jobber med problemstillinger direkte relatert til partnerne i klyngen.

Sjømatklyngen har gjennom tett samarbeid mellom næring og forskningspartnere tatt initiativ til Seafood Trainee.

- Bakgrunnen for å etablere programmet var å kunne tilby unge mennesker en spennende karriere i en bærekraftig og meningsfylt næring. Vi ser at trainee stillinger er veldig populært, og våre partnere ønsket å kunne tilby unge mennesker en attraktiv og profesjonell trainee opplegg, sier Hoel til kyst.no.

- Hvilke fordeler kan nyutdannede innen havbruk få i disse trainee-stillingene?

- Gjennom 4 moduler/samlinger a 3 dager vil den nyutdannede få en unik sjanse til å bli kjent med hele verdikjeden i sjømatnæringen. Det er viktig for oss at de får en praktisk opplæring, og får en innføring i hvordan hele verdikjeden er satt sammen. Kandidatene vil gjennom besøk hos bedrifter og kunnskapsaktører få innblikk i hvordan næringen fungerer, sier Hoel.

En viktig dimensjon mener hun er også at kandidatene får mulighet til å bygge nettverk med andre unge, ambisiøse kandidater i næringen gjennom case og erfaringsutveksling.

- For våre partnere så representere de unge en viktig innovasjonskapasitet-vi har derfor lagt stor vekt på å stimulere til kreativ og innovativ tankesett i programmet.

Oppretter seks stillinger

Seafood trainee

- I 2016 vil det opprettes 6 nye traineestillinger. Disse vil følge det programmet sammen med de øvrige kandidater som nettopp er ansatt i ulike bedrifter i sjømatnæringen. For at programmet skal fungere best mulig, er det viktig at mange bedrifter er representert, og at kandidatene har ulik bakgrunn. Det vil derfor være mulig å søke om man har studert både biologi, økonomi, samfunnsfag, teknologi, markedsføring eller juss.

- Vi venter på en endelig bekreftelse fra noen selskaper, men både Lerøy, Marine Harvest og Lingalaks er bla noen av de selskapene som ønsker å ta inn traineer i 2016.

Hun sier at ansettelsesperioden for en trainee er ett år, med mulighet for jobb etter endt traineeopphold.

- Det utbetales lønn i traineeperioden og lønnsnivået er absolutt konkurransedyktig, påpeker Hoel.

Kompetanse får større fokus

Sjømatnæringen har blitt en kunnskapsintensiv næring. HR og kompetanse settes nå i større grad i fokus. Selskapene i vår klynge ønsker å sette HR-i et mer system, bidra til å profesjonalisere kompetansen i næringen. Vi har derfor i sjømatklyngen utviklet et komplett talentutviklingsprogram for sjømatbransjen. Seafood Trainee er et av leddene i dette talentutviklingsprogrammet.

Dette inneholder følgende:

  • Ocean Talent Camp - rettet mot ungdomskoler og videregående skoler
  • Sivilingeniørstudium på UiB innen havbruk – mot studenter
  • Seafood Trainee – unge nyutdannede med bachelor- eller mastergrad
  • MBA på NHH – Sustainable Innovation in Global Seafood
  • Young Leadership Community – Nettverk for ledere i næringen under 40 år

Hun legger til at bedriftene vil kunne tiltrekke seg den beste kompetansen ved at de tilbyr en traineestilling.

- Programmet gir nyutdannede muligheten til å bli kjent med hele verdikjeden i sjømatnæringen allerede første året i sin jobb og gi kandidaten verdifull kompetanse som bedriften de jobber i vil nyte godt av, avslutter Hoel.

Mer om Seafood Trainee stillingene og hvordan du kan søke kan du finne på klyngens nettside.