I øykommunen Smøla ligger Møre og Romsdals eneste visningssenter og visningsanlegg for Havbruk.

Frykter at visningssentrene vil forsvinne

Nekton Havbruk mener det er avgjørende at havbruksnæringen har formidlingssenter med en god geografisk spredning, der produksjonen faktisk foregår.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag skrev Kyst.no om at flere aktører har kommet på banen med sine bekymringer for Havbruksutvalgets forslag om å skrote visningstillatelsene.

Blant annet skriver Øystein Klakegg ved Høgskolen i Molde, i et høringssvar til Havbruksutvalgets NOU, at han anbefaler at ordningen med visningsanlegg fortsetter, og påpeker at dette er svært relevant og lærerikt for studentene.

Grundig og objektivt

Christian H. Wikan, ved visningssenteret for havbruk i Smøla, sier til Kyst.no at de setter stor pris på støtten de får fra Høgskolen i Molde.

Christian H. Wikan ved visningssenteret for havbruk i Smøla.

- Nekton har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med flere høgskoler der de årlig legger turen til vårt visningssenter. Skolene besøker vårt visningsanlegg på sjøen og våre settefiskanlegg i Smøla og Aure kommune. Vi vektlegger grundig og objektiv informasjon om havbruksnæringen når studentene besøker oss og søker kunnskap om en av Norges og kystens viktigste næringer, forklarer han.

Wikan påpeker at Høgskolen i Molde og flere skoler responderer godt på deres opplegg og velger, i en hverdag der både tid og ressurser må prioriteres hardt, å komme igjen år etter år med nye studenter og elever. 

- Vårt visningssenter er selvsagt åpent for alle, lokalbefolkning, turister, og skoleelever deltar på arrangement, formidling på sentret og/eller tur på anlegg. Ved besøkene fra høgskolene setter vi gjerne inn ekstra ressurser for å følge opp studentene enda bedre. Det er gjerne daglig leder eller en av våre fiskehelseansvarlige som deltar på disse omvisningene, sier han.

Fra rogn til marked

Wikan forklarer at obduksjonen av fisk eller matlaging er aktiviteter som er ettertraktet blant studenter som besøker dem.

- Vi mener at det er viktig at studentene får et så objektivt bilde av hva som skjer i laksens liv fra rogn til marked som mulig. Dette uavhengig av om det er studenter fra logistikk, økonomi, naturbruk eller andre som besøker oss.

 Med et bakteppe der forskjellig utfordringer eller uønskede hendelser i havbruksnæringen presenteres og diskuteres litt «ad-hoc», mener Wikan det er svært viktig at visningsstedene rundt om hele kysten er åpne og tilgjengelige, med ærlig og objektiv informasjon for de som ønsker mer informasjon om hva som skjer i næringen. 

- Det er viktig at det neste store industrieventyret havbruksnæringen har formidlingssenter og med en god geografisk spredning hvor produksjonen faktisk foregår. Dette for å formidle informasjon om næringen og gi studenter, befolkningen, og turister tilgang til produksjonen året rundt. 

Med store ambisjoner om vekst i næringen, mener Wikan flere utfordringer og muligheter vil trolig dukke opp på ferden, og da påpeker han det er viktig at man har aktører som informerer bredt og som på en enkel og med en så lav terskel som mulig når ut til alle som ønsker å sette seg inn i hva som skjer ute i fjordene og i havet.

Oversikt over hvor det i 2023 finnes visningssenter for havbruk.

- Vi mener derfor det er svært viktig at sentrene får fortsette å formidle i fremtiden.

Les Linda Nøstbakken, leder for Havbruksutvalget, sin forklaring til Kyst.no her om hvorfor de foreslår å skrote visningstillatelsene.

Dekker kostnader til visning

Visningstillatelsene er ikke noe selskapene har fått gratis, men er en tidsbegrenset rettighet til økt produksjon, tidligere 10 år, nå fem år med vilkår. 

Wikan forklarer at dette er tillatelser som dekker kostnaden med visningssenter, formidling, ansatte, RIB, arrangement, og gir tilgang til produksjonen til enhver tid for skoleelever, turister, og øvrig befolkningen. 

- Bedriften får evt. tilsagn gjennom søknaden for å være særlig egnet for formidling. Det skal også være en viss geografisk spredning mellom sentrene, forklarer han.

Dersom disse tillatelsene blir fjernet, frykter Wikan at det vil bli få eller ingen senter igjen. Han mener det heller ikke vil være den geografiske spredningen av formidling langs kysten der produksjonen foregår, om dette skulle skje.

- Verdien av visningstillatelse for kunnskapsformidling og informasjon er evigvarende. En evt. auksjon av konsesjonsvolum til ordinær produksjon vil kun gi en engangsinntekt til staten. Det er kortsiktig for en nasjon med sjømatambisjoner som Norge, opplyser han.