Havfarmen til Nordlaks er et gigantisk prosjekt, som NSK Ship Design har jobbet mye og lenge med. I denne videoen ser man de vanvittige dimensjonene til det innovative utviklingskonseptet. Video: Deadline Media.

- Ingen har gjort dette før i en slik målestokk - Se video av Havfarmen

- Ingen har gjort dette før i verdensmålestokk. At dette er mulig å gjøre i Hadsel og i Harstad er mye større enn hva man klare å se for seg, sier prosjektleder i NSK Ship Design om Havfarmen. Se video i saken. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad. Den 22. desember 2016 fikk Nordlaks ti utviklingstillatelser for bygging av en stasjonær Havfarm, men etter klagebehandling fikk Nordlaks den 5. september 2017 endelig tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: den stasjonære og den dynamiske Havfarmen. 

Havfarmen ble bygget i Kina, men er et norskutviklet konsept. Av leverandørene i prosjektet er det en overvekt av norske selskaper. NSK Ship Design AS fra Harstad har stått for design og systemintegrering og har samarbeidet hele veien med Nordlaks om Inge Bergs store drøm: Havfarmen. 

Den stasjonære Havfarmen er 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapasitet til 10 000 tonn laks, og er plassert på lokaliteten Ytre Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Fisken kom på plass for få uker siden, og driften er i oppstartsfasen. For NSK Ship Design var det stort da Havfarmen endelig kom til Norge. 

Torgeir Torgersen, prosjektleder Havfarm 1 sier det var stort å se Havfarmen komme til Hadsel. Foto: NSK Ship Design.

Kommet frem til startstreken

Torgeir Torgersen, prosjektleder for Havfarm 1 i NSK Ship Design, sier til Kyst.no at å se et slikt avansert og stort prosjekt realiseres og komme til sin lokasjon etter fem år med utvikling og prosjektering er utrolig stort.

- Ingen har gjort dette før i verdensmålestokk. At dette er mulig å gjøre i Hadsel og i Harstad er mye større enn hva man klare å se for seg. Vi er meget glade for å ha fått bidra til denne teknologiutviklingen sammen med Nordlaks.

- Selv om vi har hatt intens fokus på utvikling av designet, definering av regelverk i godt sammen med DNV GL, bygging og oppfølging i samarbeid med YCRO (CIMC) i Yantai i Kina, så er det likevel enkelt for oss å stadfeste at vi kun er kommet frem til startstreken for den viktigste fasen i dette prosjektet, nemlig det som skjer videre nå med hensyn til fiskehelse og biologi er det som vil gi den viktigste erfaringen fra prosjektet, forteller Torgersen. 

Prosjektleder for Havfarm 1 Torgeir Torgersen, her avbildet foran Havfarmen da den ble bygget på verft i Kina. Foto: NSK Ship Design.

Har utfordret dem

Prosjektlederen mener det er utrolig artig at selskapet har fått utfordringen.

- Ikke minst at vi har klart å rekruttere og utvikle våre ansatte med riktig kompetanse til denne type prosjekter med hovedkontor i Harstad. Havfarm 1 prosjektet har som store prosjekter flest utfordret oss til å tenke annerledes mht bruk av regelverk og også utfordret oss på prosjektoppfølging mot et stort offshoreverft i Kina. Samarbeidet med verftet YCRO (CIMC) i Kina har vært meget bra og resultatfokusert og våre tidligere erfaringer har virkelig kommet til nytte i prosjektgjennomføringen, forteller han. 

At man fikk COVID-19 pandemien i sluttfasen gjorde at en del utfordringer ikke kunne løses i fysiske møter på verftet som planlagt.

- Men vi har gjennom hele prosjektet hatt nettbaserte prosjektmøter flere ganger hver uke så det ble ingen større utfordring av det.

Har fått tillit

Torgersen sier det har gått med svært mye tid på definering av passende regelverk og avklaringer rundt dette, samt teknisk utvikling basert på et tilpasset regelverk.

- Fra oppstart i 2015 har vår kompetanse økt betydelig og NSK Ship Design har utviklet seg til å være en av de ledende designselskapene innen eksponert akvakultur. Vi har fått tillit fra eiere og havbruksselskapene til å utvikle design som totalt har fått 27 konsesjoner (rett under 30 % av alle tildelte utviklingskonsesjoner) gjennom ordningen for utviklingskonsesjoner.

Klar for Havfarm 2

Veien videre for NSK Ship Design blir å jobbe med Havfarm 2 som det neste store havbruksprosjektet for eksponert lokalitet.

- Dette er et dynamisk konsept der havbruksinstallasjonen er mobil og kan posisjonere seg og flytte seg mellom produksjonsområder uavhengig av støttefartøy. Det er selvfølgelig opp til Nordlaks når dette blir kontrahert, men NSK Ship Design er godt i rute til kontrahering når det måtte bli, sier han avslutningsvis. 

Se video under av Havfarmen som slepes til lokalitet: Video: Nordlaks.

Les også disse sakene om Havfarmen: 

Havfarm:

  • Nordlaks er et av få selskap som har sluppet gjennom det trange nåløyet med 21 utviklingstillatelser (16 380 tonn), med sitt konsept. 
  • Havfarmen skal bli plassert på lokalitet sør for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.
  • Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad.
  • Den 24. november 2017 søkte Nordlaks om totalt 39 utviklingstillatelser for bygging av tre ulike Havfarmer.
  • Den 22. desember 2016 fikk Nordlaks ti utviklingstillatelser for bygging av en stasjonær Havfarm, men etter klagebehandling fikk Nordlaks den 5. september 2017 fikk Nordlaks endelig tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: den stasjonære og den dynamiske Havfarmen.