Leppefisk har gjennom flere år blitt importert fra Sverige. Foto: Tonje Knutsen Sørdalen / HI.
Leppefisk har gjennom flere år blitt importert fra Sverige. Foto: Tonje Knutsen Sørdalen / HI.

- Rømt leppefisk kan påvirke lokale bestander

Ny forskning fra Havforskningen viser at rømt leppefisk kan spre gener til lokale bestander.

Publisert

Havforskningen melder at svenske og norske havforskere har påvist at grønngylt i Trøndelag har funnet seg partner importert fra sør.

– Av 40 grønngylt vi tok prøver av i Flatanger, var 2 førstegenerasjons hybrider. 12 var mulige andregenerasjons hybrider. Disse trønderne hadde altså en forelder eller besteforelder fra Sørlandet, forklarer havforsker Kim Halvorsen i meldingen.

Store genetiske forskjeller

Grønngylten er svært stasjonær og vokter eggene i reder. Sandbankene på Jæren påpekes derfor er uegnet for redebygging, og danner en naturlig barriere for familiebånd mellom sør og nord.

– Fordi grønngylten er så stedbunden, er det store forskjeller mellom de ulike bestandene. Hybridisering kan i verste fall true lokale tilpasninger, som hos laks. Vi har først og fremst vist at det skjer og vil se nærmere på omfanget og mulige konsekvenser. sier Halvorsen. 

– Rømming eneste forklaring

I Flatanger fant fordkerne lokale gener pluss gener fra Skagerrak. Men midtveis, i Austevoll, fant de ingen sørlandsgener.

- Den eneste forklaringen på at vi finner sørlige gener i Flatanger, er transport. Det er også kjent at leppefisk rømmer fra anlegg for eksempel ved å klemme seg gjennom noten, men det er første gang vi viser at det har påvirket lokale bestander.

Grønngylten i sør hadde i hovedsak sørlige gener illustrert i blått. I Flatanger var genmaterialet hos de analyserte fiskene mer blandet. (Figur fra artikkelen-klikk for større bilde)
Grønngylten i sør hadde i hovedsak sørlige gener illustrert i blått. I Flatanger var genmaterialet hos de analyserte fiskene mer blandet. (Figur fra artikkelen-klikk for større bilde)

Bergnebb kan også være hybridisert

Havforskningen påpeker også at en studie publisert i fjor fant at bergnebb i Midt-Norge, skilte seg mindre enn ventet fra sørlig bergnebb. 

– Det kan bety at rømming og innkryssing allerede har preget denne arten, sier Halvorsen.

Det påpekes at bergnebben ikke  bygger rede, men legger frittflytende egg.

- Jærkysten vil ikke være et hinder, og bergnebber jevnt over likere. Det interessante i studien var at forskjellene økte gradvis med avstand fra sør til nord. Men så var de plutselig mindre igjen i Flatanger! Resultatet var interessant, men ikke tydelig nok til å konkludere.

Skal sjekke fisk for sykdom

I takt med økende bruk av rensefisk, har HI intensivert undersøkelsene på både bergnebb og grønngylt. I tillegg til å se mer på omfanget av hybridisering, vil forskerne kartlegge sykdomsbildet hos rømt og lokal fisk da de ønsker å vite mer om risikoen for sykdomsspredning fra importert leppefisk. 

Les den vitenskapelige artikkelen fra prosjektet her.

Kan også få importere fisk fra Danmark

Tildigere denne uken skreiv Kyst.no om Fjordservice Transport som har søkt om å innføre 800 000 leppefisker fra Danmark. De søker om å importere 100 000 berggylter, 300 000 grønngylter og 400 000 bergnebb, dersom det skulle viser seg å være behov for denne fisken i Norske laksemerder.

Selskapet fikk også tidligere i år tillatelse fra Miljødirektoratet til import av 800 000 leppefisker fra Sverige. 

Les mer om denne saken her.