Hilde Mosand, nordisk markedssjef i MSD Animal Health forteller om vaksinering av laks. Foto: MSD Animal Health
Hilde Mosand, nordisk markedssjef i MSD Animal Health forteller om vaksinering av laks. Foto: MSD Animal Health

Mindre vaksinering i februar

I februar ble det solgt 11,9 millioner doser flerkomponentvaksine til laks. Det er 2,6 millioner færre enn samme måned i fjor.

Publisert

- Det er vaksinert flere laks hittil i år enn i de to første månedene i 2018. I januar i år fikk rekordhøye 29 millioner laks vaksine. Dermed har mer enn 40 millioner laks fått multivaksine siden nyttår, noe som er 3,3 millioner flere enn i tilsvarende periode i 2018, sier Hilde Mosand, nordisk markedssjef i MSD Animal Health i en pressemelding.

De siste 12 månedene (MAT) har 355,3 millioner norske laks fått multivaksine. Det er 17,8 millioner flere fisk enn i foregående tolvmånedersperiode i 2017/2018, viser tallmaterialet fra Farmastat.

PD-vaksinering økte i februar

Salget av vaksiner mot pancreas disease mer enn doblet seg i februar sammenlignet med januar. Nå ble det omsatt 5,6 millioner doser, mot 2,6 millioner i januar.

- Dette handler nok bare om tidsforskyvning. I praksis er PD-vaksineringen lavere enn tidligere. Hittil i år er 7,7 millioner laks vaksinert mot PD, en nedgang fra 8,45 millioner i de to første månedene i 2018. Ser vi på løpende statistikk, så er «bare» 128,3 millioner vaksinert mot PD siste 12 måneder, en nedgang på 5,5 millioner fra foregående tolvmånedersperiode i 2017/2018, sier Hilde Mosand.

Hun legger til at det kan være flere årsaker til at PD-vaksineringen har falt siste år, men håper at dette ikke er en uheldig negativ trend som vil fortsette.

- Vaksinering er og bør være blant de aller viktigste virkemidlene mot virussykdommer hos laks, sier hun avslutningsvis.