Terje Kjernsholen er eier i Slidre Ørretsenter som nå har tatt i bruk maskiner som produserer damp av hydrogenperoksid for å desinfisere hele rom i kampen mot listieria og andre hygieneutfordringer som bearbeidingsbedrifter sliter med.
Terje Kjernsholen er eier i Slidre Ørretsenter som nå har tatt i bruk maskiner som produserer damp av hydrogenperoksid for å desinfisere hele rom i kampen mot listieria og andre hygieneutfordringer som bearbeidingsbedrifter sliter med.

Fjerner listeria med H2O2-produserende roboter

I januar ble Slidre Ørretsenter rammet av et listeria-utbrudd. Nå blir de verdens første matvareprodusent til å ta i bruk norske desinfiseringsroboter for å eliminere listeria-bakterier. Nofima har i en fersk forskningsrapport dokumentert at det faktisk virker.

Publisert

For Slidre Ørretsenter var det en mager trøst at det viste seg at fisken var infisert av listeria før de mottok den.

– Vi er likevel opptatt av å gjøre det som står i vår makt at maten vi lager produseres under så sikre forhold som mulig. Derfor tar vi nå i bruk desinfiseringsroboter som utrydder 99,9999 prosent av alle bakterier, virus og sporer – og dermed også listeria, sier Mads Kjernsholen, daglig leder i Slidre Ørretsenter.

Listeriose

  • Listeriabakterien Listeria monocytogenes kan føre til listeriose, som er en potensielt dødelig sykdom.
  • Den vanligste smittekilden er inntak av infisert kjøtt- og fiskeprodukter. Renhold er derfor spesielt viktig på slakterier, fiskemottak, og i produksjonslokaler som bearbeider kjøtt og fisk.
  • I en undersøkelse gjennomført av Mattilsynet fikk hele 86 % av kontrollerte virksomheter varsel om vedtak eller vedtak knyttet til listeria

Til nå er teknologien først og fremst tatt i bruk i helsevesenet. 117 helseinstitusjoner i flere land i tilegg til flere ambulansetjenester benytter dette for å kontrollere smittefare.

I Slidre Ørretsener har de nå tatt teknologien i bruk i full skala.

– Vi er glad for at vi har kommet til bunns i problemet. Det er også derfor vi nå har skjerpet rutinene ytterligere og er føre-var ved at vi nå desinfiserer hele produksjonslokalet vårt, sier Kjernsholen.

Forskningsprosjekt

En fersk forskningsartikkel publisert i International Journal of Food Microbiology, ført i pennen av NOFIMA-forskerne Trond Møretrø, Annette Fagerlund og Solveig Langsrud i tillegg til Helge Fanebust fra selskapet Decon-X  som har utviklet robotene, viser imidlertid at teknologien er like anvendbar for å sikre tilfredsstillende renhold innen matproduksjon.

Roboten, som er utviklet og produsert i Norge hos Tronrud Engineering, sender ut en tåke som inneholder fem prosent hydrogenperoksid. Tåken angriper mikrobene og inaktiverer disse. Hydrogenperoksid løser seg som kjent for Kyst.nos lesere opp til vann og oksygen, og inneholder ingen reststoffer og er således miljøvennlig.

Fakta om undersøkelsen

  • Forskerne benyttet desinfeksjonsroboten i et spesialkonstruert rom som gjenspeilet forholdene man finner under matproduksjon, som er typisk kaldere og med høyere luftfuktighet. I rommet var det utplassert forskjellige typer av listeriabakterer som kan oppstå under produksjon og bearbeiding av kjøtt- og lakseprodukter. 
  • I modellforsøk i en forsøkshall var det ingen overlevende bakterier etter desinfeksjon av biofilm av L. monocytogenes på stål. For biofilm på transportbånd var det over 99% inaktivering både på for- og baksiden, men det var en mindre andel av bakteriene som ble innaktivert på baksiden siden utgangstallet var høyere på baksiden.
  • Det ble observert 99.999% innaktivering av sporer av Geobacillus staerothermophilus under prosesser som gav fullt (>99.999%) innaktivering av L. monocytogenes suspendert 0.9 % NaCl på rustfritt stål.

Nofima konkluderer i sin forskningsartikkel at denne teknologien fjerner 99,9999 prosent av alle listeria-bakterier.

- Denne studien viste at et slikt WRD-system (whole room disinfection) med H2O2 var effektivt mot L. monocytogenes i suspensjon på åpne overflater under forhold relevant for matproduksjon, konkluderer Nofima i studien.

De mener derfro WRD-systemer med H2O2 kan være et verktøy til kontroll L. monocytogenes i næringsmiddelindustrien, men påpeker samtidig at testing i matindustrien er nødvendig for å verifisere effekten under praktiske forhold.

Listeria – en hard nøtt å knekke

Nofima gjennomførte 30 måneders test av WRD-metoden overfor Listeria monocytogenes og ved bruk av biologiske indikatorer (Geobacillus staerothermophilus).

I dag er den vanligste formen for smittevask manuelt arbeid hvor flater først vaskes med såpevann før det desinfiseres. En slik form for smittevask kan være problematisk da det er vanskelig å komme til alle flater, samt at feilkilder kan oppstå ved en manuell kontra automatisert en desinfiseringsprosess.

Listeria tåler fint lave temperaturer, slik at riktig varmebehandling er nødvendig for å få tatt knekken på bakterien. Matvarer med lang holdbarhet, som spises uten å varmes opp, slik som rakefisk, gravet fisk, røkt fisk, kokt kjøttpålegg, og en rekke oster er derfor spesielt utsatte smittekilder.

Listeriabakterier er ikke særlig motstandsdyktige mot desinfeksjonsmidler, men det kreves grundig overflatebehandling for å bli kvitt alle bakteriene. Nofima viser til at selv et lavt antall bakterier kan overleve og formere seg, og dermed forårsake farlig smitte.