Så langt i år er det omsatt 49,7 millioner doser IL A vaksine, sammenlignet med 14,1 millioner doser i samme periode i 2020. Illustrasjonsfoto: Pharmaq
Så langt i år er det omsatt 49,7 millioner doser IL A vaksine, sammenlignet med 14,1 millioner doser i samme periode i 2020. Illustrasjonsfoto: Pharmaq

Fortsatt økning i vaksinasjon mot ILA

Ifølge Pharmaqs månedsstatistikk var det i september en fortsatt økning i vaksinasjon mot ILA, mens salg av PD vaksiner på samme nivå som i 2020.

Publisert

Vaksineomsetningen til laks ble 38,8 millioner doser i september sammenlignet med 48,6 millioner doser i september 2020.

Det ble registrert en omsetning av 2,9 millioner vaksinedoser til ørret i september sammenlignet med 0,9 millioner doser i september 2020.

Det ble registrert kjøp av 7,6 millioner doser ILA vaksine i september. Totalt hittil i år er det omsatt 49,7 millioner doser IL A vaksine, sammenlignet med 14,1 millioner doser i samme periode i 2020.

I september ble det omsatt 16,6 millioner doser med PD vaksiner, sammenlignet med 20,1 millioner doser i september 2020.

Totalt hittil i år er det solgt 126,3 millioner doser av PD vaksiner sammenlignet med 125,2 millioner doser i samme periode i 2020.