Konsernsjef Øyvind Løvdahl

Torghatten Aqua kjøper INAQ

Torghatten Aqua AS kjøper 66 % av aksjene i INAQ AS fra Akva Fonds AS, og de ansatte i selskapet skal overta de resterende 34 %.

Publisert Sist oppdatert

Kjøpesummen for aksjene Torghatten Aqua kjøper er 19,8 mill NOK og skal gjøres opp med 50 % i aksjer og 50 % i kontanter, dvs 141.428 aksjer i Torghatten Aqua og 9,9 MNOK i kontanter. 

- For å utvikle fremtidens nasjonale og internasjonale sjømatnæring, vil tilgang på oppdatert og relevant kompetanse være en av de viktigste suksessfaktorene. Torghatten Aqua AS har gjennom sitt datterselskap Campus BLÅ AS allerede etablert et grunnleggende utdanningstilbud innen havbruk og fiskeri. For å realisere Torghatten Aqua sine ambisiøse vekstplaner er tilgang på best mulig kompetanse viktig. Kjøpet av 66 % av aksjene i INAQ som er et av Norges ledende rådgiverselskap for sjømatnæringen er strategisk milepæl som skal være med å katalysere utviklingen av konsernet, sier adm.dir i Torghatten Aqua, Øyvind Løvdahl.

- Torghatten Aqua AS har allerede lang erfaring i å samarbeide med rådgiverne i INAQ . De at ansatte i INAQ AS selv blir eier av 34% av selskapet, ser vi som svært positivt og bidrar til å sikre den fremtidige tilgjengelighet på kompetansen, sier Løvdahl. 

- I forkant av 25-årsjubileet for selskapet til neste år, var det på tide å legge en ny strategi for den videre utviklingen av INAQ, sier Frode Blakstad som er eier av Akva Fonds og styreleder i INAQ. Vi har det siste året rekruttert flere nye ansatte, ansatt ny daglig leder og utviklet en ny visuell profil for selskapet. 

- Gjennom Torghatten Aqua har INAQ fått med seg langsiktige industrielle eiere som vil gi selskapet et sterkt nettverk. Det er i tillegg flere mulige synergier i dette samarbeidet, kanskje særlig mot Campus BLÅ innenfor utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse. Det gjelder i første omgang nasjonalt, men også internasjonalt på lengre sikt, sier Santi og framhever at de ansatte i INAQ har stor tro på den videre utviklingen av selskapet, og blir med inn på eiersiden med en post på 34 %.