Pharmaq bygger forsknings- og utviklingssenter i Kina. Foto: Pharmaq.
Pharmaq bygger forsknings- og utviklingssenter i Kina. Foto: Pharmaq.

- Skal erobre Kina med norsk fiskevaksineteknologi

Fiskevaksine-produsenten Pharmaq, åpner nå et forskings- og utviklingssenter i Suzhou i Kina for å utvikle vaksiner til den fremvoksende kinesiske fiskeoppdrettsnæringen.

Publisert

- Dette er starten på noe som kan bli veldig stort for oss. På sikt har vi et mål om å etablere produksjon også i Kina, for å kunne levere fiskevaksine til det enorme kinesiske markedet, sier administrerende direktør i Pharmaq, Morten Nordstad.

Selskapets inntreden i Kina ble mulig etter at norske myndigheter lyktes med å harmonisere forholdet til denne handelspolitiske stormakten. Pharmaq, som for tre år siden ble kjøpt opp av Zoetis, et verdensledende globalt dyrehelseselskap, trekker også veksler på at morselskapet for tiden satser stort på forskning og utvikling av vaksiner og helseprodukter til andre dyrearter i Kina.

- Vi i Pharmaq ser lyst på fremtiden i Kina, og det er veldig givende å være en del av morselskapets ambisjoner i et for oss nytt marked, sier Nordstad. 

Administrerende direktør i Pharmaq, Morten Nordstad. Foto: Pharmaq.
Administrerende direktør i Pharmaq, Morten Nordstad. Foto: Pharmaq.

Bidrar til bærekraftig oppdrett

Effektive vaksiner har bidratt til å skape en mer robust, lønnsom og – ikke minst – mer bærekraftig oppdrettsnæring, fordi vaksiner har redusert antibiotikabruken. 

Kina er verdens største oppdrettsnasjon, med en produksjon på rundt 60 % av all oppdrettsfisk i verden. Men i motsetning til fiskeoppdrett i Norge, er antibiotikabruken utfordrende høy i deler av den kinesiske oppdrettsnæringen.

“An ounce of prevention is worth a ton of cure”

De peker på at i Norge er bruken av antibiotika langt på vei eliminert etter at vaksineringsteknologien ble tatt i bruk, noe oppdrettsnæringen i andre land har merket seg. Forskning og utvikling av effektive vaksiner har vært en viktig brikke i det å forebygge sykdom og redusere behovet for antibiotika. Norge har vært et perfekt laboratorium for å utvikle vaksinasjonsvirksomheten. Utvikling av vaksiner og lakseoppdrett har vært en symbiose som har skapt enorme verdier. 

- Nå ønsker vi å gjøre det samme i markedene for andre fiskearter i Kina, som vi har gjort for ørret og laks i Norge. Dette er et fragmentert marked i dag, men som vil bli stadig mer skalerbart hvis vi lykkes med å utvikle gode vaksineprodukter. Vårt mål er å utvikle vaksiner som kan skape vekst. For det er det vi mener effektive vaksiner er: en katalysator for bærekraftig vekst, sier Nordstad.

- Fisk er ikke fisk

Pharmaq skriver at vaksinering av fisk skiller seg vesentlig fra vaksinering av landdyr og mennesker. Det er store variasjoner mellom arter, og det er ikke slik at en vaksine utviklet for eksempelvis atlantisk laks i Norge fungerer på andre fiskearter.

- Derfor krever vår industri skreddersøm av vaksine, og da gjelder det å være tilstede og forstå de lokale forholdene, sier Morten Nordstad.

- Kina er et utrolig spennende marked for oss, og et område hvor vi har alle forutsetninger for å lykkes. Kineserne er opptatt av å drive mer bærekraftig og lønnsomt. Det skal vi hjelpe dem med, legger han til.