Det er full rulle hos Øyfisk AS og styrelederen er godt forøyd med fjoråret. Foto: Hege Abrahamsen, Bris Studio AS.

- Produksjonen har gått i ett kjør

Øyfisk AS er endelig på riktig kurs etter store sykdomsutfordringer tidligere år. Daglig leder, Kristian Klo, forteller om en god biologisk produksjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Øyfisk AS driver matfiskproduksjon av laks i Øksnes kommune, og hadde i 2017 en omsetning på 269 millioner, som er en oppgang på 97 millioner kroner fra 2016.

Driftsresultatet har også steget, fra 82 millioner i 2016 til 112 millioner kroner i 2017. En oppgang på 30 millioner kroner.

God biologisk produksjon

Styreleder i Øyfisk AS, Kristian Klo, sier til Kyst.no at det var et godt år.

- Det var god biologisk produksjon, god tilvekst, og gode priser. Produksjonen har gått godt uten store utfordringer, understreker han.

Daglig leder i Øyfisk AS, Kristian Klo, sier produksjonen i 2017 var tilbake til normalen. Foto: Øyfisk.

Selskapet måtte i 2015 destruere en stor mengde fisk som fikk påvist ILA, og i 2016 fikk de dermed ikke slaktet noe vinteren 2016. Les mer om det her.

- Produksjonen i 2017 gikk endelig som normalt, og det var ikke noe skjær i sjøen. I 2017 hadde vi både vår og høstfisk å slakte, og resultatet er derfor en del bedre enn i 2016, der vi fortsatt bar preg av sykdomsåret 2015, poengterer han.

Klo forteller at selskapet ikke kommer til å slakte like mye i 2018 som i 2017.

- Det ser ut som det blir et bra år, men vi når ikke de produksjonsmessige målene. Vi produserer ikke like mye laks som i 2017. Vi har hatt en periode i begynnelsen av året med utfordringer med lus, så vi valgte å ta ut fisken litt før planlagt, slik at det gikk noe utover produksjonen. Det har også vært kalde perioder i vinter, slik at det har vært litt dårlig tilvekst.

Nøkkeltall for 2016 og 2017:

- Avhengig av gode år

Han forteller at selskapet er avhengig av å ha enkelte gode år.

- Vi er en liten aktør, og trenger en solid ryggrad for å stå i gjennom de dårlige årene. En sykdomsrunde er tøffe tak for en liten aktør, så det var et gledelig år i fjor.

Øyfisk har 11 ansatte, hvorav en av disse er kvinne.

Øyfisk AS er en del av konsernet Gunnar Klo AS, og har Fugleskjær AS som et søsterselskap. 

Selskapet har ikke drevet med forsknings og utviklingsarbeid i 2017, og det fremkommer av årsberetningen at det er satt av 23 millioner kroner i utbytte (til morselskapet Gunnar Klo AS).