Avdelingleder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik. Foto: Åkerblå.

- Gledelig med ny vaksine

Lene-Catrin Ervik i Åkerblå er glad for at en ny PD-vaksine nå er på markedet, blant annet grunnet mulighetene for oppfølging av effekt og bivirkninger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter at det ble klart at patentstriden mellom MSD og Pharmaq ble avgjort, er det nå klart at de to selskapene må konkurrere mot hverandre for deres PD-vaksiner.

Avdelingsleder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik forteller til kyst.no at de ikke er kommet til en endelig innstilling når det gjelder vaksinevalg, men hun er glad for at den nye vaksinen er tilgjengelig.

- Det er gledelig at det kommer en ny vaksine på banen. Generelt er det en fordel med flere alternativer for oppfølging av effekt og bivirkninger, fastslår hun.

Fiskehelsebiologen sier at de alltid oppfordrer sine kunder til å variere med en viss andel ulike vaksiner, slik at leverandørene alltid er skjerpet.

- Da er de på ballen for å følge opp, og videreutvikle trygge og gode produkter, påpeker hun.

Når det gjelder valg av strategi mot PD har de ikke endret mening, inntil videre.

- Det bør jobbes for å unngå spredning av både SAV- 2 og SAV- 3 nordover fra områder der den enkelte variant er etablert i dag.

Ervik sier de nå jobber med PD-forslaget som nå ligger til høring.

- Vi vil komme med høringsuttalelse direkte eller gjennom våre organisasjoner.