«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.
«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.

Marine Harvest satser på Marine Donut

Marine Harvest har totalt søkt om 28 utviklingstillatelser til tre ulike konsept: «Egget», «Beck-cage, offshore nedsenkbare merder», og «Marine Donut». Marine Harvest vil med sin siste søknad bygge verdens største smultring, som skal huse stor laks på Helgelandskysten. 

Publisert

Marine Harvest har søkt om åtte utviklingstillatelser for test og utvikling av en ny type lukket teknologi laget av ØPD. «Marine Donut» er et heldekket og rømningssikkert anlegg, formet som en smultring.

Teknologien er utviklet og eies av ØPD.

Les også: Marine Harvest søker om 14 ekstra utviklingstillatelser

Marine Harvest vil bygge verdens største smultring. Foto: ØDP.
Marine Harvest vil bygge verdens største smultring. Foto: ØDP.

Selskapet vil benytte «Marine Donut» til å produsere fisk fra 3 kg til slaktestørrelse - den produksjonsfasen fisken normalt er mest utsatt for lus.

Her kan du se en oversikt over de 16 som har søkt om konsesjoner så langt.

– Dette er helt ny og svært spennende teknologi. Med dette konseptet, viser Marine Harvest at vi virkelig ønsker å utvikle måten vi produserer laks på. Målet vårt er å lage sunn og smakfull mat på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog.

Les også: Eide Fjordbruk søkjer om seks utviklingskonsesjonar til åpen plattform

Selskapet håper å kunne starte byggingen av merden til høsten og planlegger å sette ut fisk høsten 2017.

– «Marine Donut» svarer på mange av utfordringene havbruksnæringen står overfor i dag. De lukkede enhetene gjør at vi har fullstendig kontroll med laksens omgivelser. Vi kan holde laksen helt fri for lus og kan samle opp den næringsrike avføringen. Vi er sikre på at den innovative smultringformen vil bidra til god fiskehelse og fiskevelferd, sier daglig leder i ØPD, Nils Johan Tufte.

Les også: Med MH på laget gir det styrke og legitimitet

Den lukkede merden er tenkt plassert i Herøy kommune i Nordland. Direktør for Marine Harvest Region Nord, Turid L. Solheim ser frem til å teste teknologien.

Foto: ØDP.
Foto: ØDP.

– Vi ser at det er mest krevende å holde stor fisk fri for lus, og har hatt et ønske om å teste lukket teknologi den siste perioden før slakt. Det blir derfor svært spennende å følge dette prosjektet fremover, sier Solheim.

Les også: Avhengige av størrelse for å lykkes

«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål.

Fakta om smultringen: 

-          Diameter: 54,5 meter

-          Lengde: 171, 4 meter

-          Høyde: 16,5 meter

-          Innvendinge mål: 16,2 meter x 14,7 meter

-          Volum: 22 000 m3

-          Maks vannutskifte: 22 000 m3/time

-          Foreslått utsett av 200 000 fisk i hver enhet

Om ØPD: 

  • ØPD Group AS ble etablert i 2006 og har stolte tradisjoner tilbake til 1955 og er ISO sertifisert iht NS EN ISO 9001 og 14001. Selskapets divisjoner Subsea, Onshore og Solutions er markedsledende i sin nisje.
  • ØPD Subsea (AS + AB, Stathelle, Bodø, Gøteborg, Stockholm) er en av Skandinavias fremste entreprenører innen marine entreprenøroppdrag for inshore arbeider.