Her blir Marine Donuten designet. Foto: ØPD.

Tror på suksess for Marine Donut

ØPD står som utvikler og eier av konseptet «Marine Donut» som Marine Harvest nylig søkte om åtte utviklingskonsesjoner til. ØPD mener selv konseptet kan bli en suksess.  - Vi ville være med å bidra med vår kompetanse og sitter på et konsept vi tror kan få stor suksess, sier daglig leder i ØPD, Nils-Johan Tufte til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi har jobbet med konseptet «Marine Donut» som er et heldekket og rømningssikkert anlegg, formet som en smultring siden midten av november. Nå håper vi Marine Harvest får godkjent sine konsesjonssøknader, sier daglig leder i ØPD, Nils-Johan Tufte.

MH ønsker med sin siste søknad om utviklingskonsesjoner å bygge verdens største smultring, som skal huse stor laks på Helgelandskysten. De har søkt om åtte utviklingstillatelser for test og utvikling av en ny type lukket teknologi.

Her kan du se en oversikt over de 16 som har søkt om konsesjoner så langt.

Teknologien er utviklet og eies av ØPD. Selskapet mener konseptet har de fortrinn som skal til for at Marine Harvest skal få tildelt konsesjonene.

«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Foto: ØPD.

- Vi bruker et fornuftig materiale som ikke så mange bruker i storskala. Materialet polyetylen er et plastmateriale som er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Det gjør at merden ikke er for stiv, og absorberer kreftene på en optimal måte. Materialet som er brukt gjør at «Donuten» kan være plassert i høyeksponerte områder med mer sjø og bølger, sier Tufte.

Les også: Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»

«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål, kommer det frem i pressemeldingen.

Stort behov

- Da vi så at markedet diskuterte mange løsninger for utviklingskonsesjoner, ville vi være med å bidra med vår kompetanse innen materiale og plast. Vi så også at behovet var og er stort og derfor satte vi i gang med prosjektet i november i fjor, sier han.

Ideene som har vært i forhold til lukkede anlegg mener han er spennende.

- Vi mente at ØPD hadde en god ide og et bra konsept. Det er en stor annerkjennelse for oss at verdens største oppdretter vil være med å utvikle Marine Donut, det setter vi stor pris på, utdyper Tufte.

Hvordan det hele kom i stand var så enkelt at selskapet ba om et møte, og fikk full klaff på ideen av MH. ØPD gikk derfor tilbake til tegnebordet for å starte for alvor med planene om den Marine Donuten.

- Vi ser at oppdrettere er et økonomisk folkeslag, de sløser ikke med pengene, som vi har sett mye i oljenæringen. Derfor måtte vi ikke bare komme med et teknologisk spennende konsept, det måtte også være kostnadseffektivt og produktivt. Hemmeligheten vår har vært å lage et design som er nytteeffektivt, legger han til.

Les også: Marine Harvest søker om 14 ekstra utviklingstillatelser

Les også: Eide Fjordbruk søkjer om seks utviklingskonsesjonar til åpen plattform

Vannkvalitet er nøkkelen

Tufte peker på at noen av fordelene med smultringen er en jevn strøm av vann.

- Gjennomstrømmen på smultringen er i tverrsnittet, slik at vannet blir godt fordelt. Men vi kan også variere vannet, ved å stenge av «Donuten» og tilføre oksygen.

Han sier anlegget er også svært effektivt på fôring, måling av vannkvalitet, oksygenkvalitet og temperatur.

- Hemmeligheten vår har vært å lage et design som er nytteeffektivt, sier daglig leder Nils-Johan Tufte. Foto: ØPD. 

- Vi kan justere hastigheten på vannet uavhengig av vanntilførselen, det er et vesentlig moment. Også når det gjelder fôret til fisken. Vi ser at når du fôrer i åpen not, forsvinner mye av fôret og du får et høyt svinn. I vårt konsept får fisken flere muligheter til å spise fôret før det forsvinner, opplyser han.

Les også: Avhengige av størrelse for å lykkes

Han peker også på at de har et effektivt oppsamlingssystem for å fjerne avfall og død fisk.

- Systemet er klargjort for lukket bruk, men kan også brukes som et åpent system, i forhold til reglementet.

Lettere å gjøre rent

Tufte mener det er svært mye lettere å rengjøre dette anlegget enn andre konsepter.

- Det er enkelt å heve å senke anlegget, noe som er en stor fordel for Marine Harvest som skal ha tre kg fisk i anlegget. Som ofte må rengjøre, tømme og fylle på fisk. Derfor må det være tilrettelagt slik at det kan heves og senkes ofte. Det har vært et stort fokus for oss, og jeg mener det vil revolusjonere rengjøringsmetoden for oppdrettere, sier Tufte til kyst.no.

Marine Harvest vil benytte «Marine Donut» til å produsere fisk fra 3 kg til slaktestørrelse - den produksjonsfasen fisken normalt er mest utsatt for lus.

Les også: Med MH på laget gir det styrke og legitimitet

– Dette er helt ny og svært spennende teknologi. Med dette konseptet, viser Marine Harvest at vi virkelig ønsker å utvikle måten vi produserer laks på. Målet vårt er å lage sunn og smakfull mat på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sa konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog i en pressemelding.

Selskapet håper å kunne starte byggingen av merden til høsten og planlegger å sette ut fisk høsten 2017. Den lukkede merden er tenkt plassert i Herøy kommune i Nordland.

Fakta om smultringen: 

  • Diameter: 54,5 meter
  • Lengde: 171, 4 meter
  • Høyde: 16,5 meter
  • Innvendinge mål: 16,2 meter x 14,7 meter
  • Volum: 22 000 m3
  • Maks vannutskifte: 22 000 m3/time
  • Foreslått utsett av 200 000 fisk i hver enhet

Om ØPD: 

  • ØPD Group AS ble etablert i 2006 og har stolte tradisjoner tilbake til 1955 og er ISO sertifisert iht NS EN ISO 9001 og 14001. Selskapets divisjoner Subsea, Onshore og Solutions er markedsledende i sin nisje.
  • ØPD Subsea (AS + AB, Stathelle, Bodø, Gøteborg, Stockholm) er en av Skandinavias fremste entreprenører innen marine entreprenøroppdrag for inshore arbeider.