Marine Donut får to utviklingstillatelser. Illustrasjon: Mowi.
Marine Donut får to utviklingstillatelser. Illustrasjon: Mowi.

Mowi fikk to tillatelser til Donut

Fiskeridirektoratet har gitt Mowi Norway AS tilsagn om to tillatelser for Marine Donut.

Publisert

Tillatelsene er på tilsammen 1 100 tonn MTB til utviklingsformål for en periode på inntil syv år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.

Det melder direktoratet fredag ettermiddag.

Mowi søkte om åtte, men får altså to.

Konseptet skal bestå av en lukket oppdrettsenhet som er formet som en donut (torus). Hovedkonstruksjonen skal lages i materialet High Density PolyEthylene (HDPE) og skal fungere som en tett barriere mot ytre miljø for å hindre lusepåslag og smitte inn i anlegget.

Marine Donut skal ha flyterør i toppen og avstivingsrør i bunn i tillegg til vertikale ballasttanker på sidene. Oppå anlegget skal det være en gangvei. Fôrsiloer skal enten plasseres i stabiliseringstanker eller på dekk.

Hyppig vannutskifting

Vann skal pumpes inn i anlegget fra vanndyp under lusebeltet for å forhindre lus og andre sykdommer og for å få jevnere temperatur gjennom sesongen. Inn- og utløp skal ha doble barrierer og i tillegg skal anlegget være utstyrt med nødstrømsaggregat og nødoksygeneringsutstyr i tilfelle sirkulasjonsstans. Innløpene skal kunne reguleres til forskjellige vanndyp i sjøen ved hjelp av en vinsj inne i innløpsrøret.

Vannutskifting skal kunne være opp til 100% av samlet vannvolum i anlegget i løpet av en time. Sjøvannet inne i Marine Donut skal tilsettes oksygen via en venturi-ventil ved innløpet eller i selve konstruksjonen. Ifølge søker skal anlegget ved behov kunne isoleres ved å kjøre sirkulasjonspumper med oksygenering (eksempelvis i tilfeller ved oljeutslipp eller akutt forurensing). Det skal være kontinuerlige strømninger inni i det lukkede systemet.

Donut-formen på konseptet vil ifølge søker gi et godt hydrodynamisk strømningsbilde og gi fisken mulighet til kontinuerlig å svømme mot strømmen. Strømningsbildet skal kunne reguleres og skal være uavhengig av vanninntaket.

90 % under vann

Mowi opplyser at i drift skal 90 % av anlegget ligge under vann for å gi god stabilitet og et godt visuelt uttrykk i naturen. Anlegget skal kunne heves og senkes for effektivt å kunne utføre renhold og vedlikehold.

Pumper skal kunne snus 180 grader i innløpsrøret og pumpe ut vann slik at enheten tømmes og heves. Gjenstående vann i anlegget under nivået for vanninntaket skal tømmes via en dykkert pumpe. Anlegget skal kunne senkes igjen ved å pumpe inn vann.

Marine Donut skal produsere fisk fra 3 kg til slakt. For å tømme anlegget for fisk skal det brukes to skyveskott som samler fisken.

Anlegget skal ha følgende hoveddimensjoner: 16,5 m høyde, 54,5 m diameter, og totalt indre volum lik 22 000 m3. Søker opplyser at Marine Donut konseptet er tenkt å ligge i norske fjorder. Design levetid for konseptet skal være 20 år.