Skjerneset Fisk produksjon. Foto: Skjerneset Fisk.

Skjerneset Fisk har nådd flere milepæler

Martine Haldorsen, rognansvarlig ved Skjerneset Fisk AS sier de jobber med å produsere rogn til oppdrett av rognkjeks. - Vi har gjort litt forskjellige forsøk, samt nådd noen gamle milepæler det siste året, forteller hun.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Skjerneset Fisk AS er lokalisert på idylliske Averøy i Møre og Romsdal, og har flere nyheter å melde om.

Martine Haldorsen, rognansvarlig ved Skjerneset Fisk AS. Foto: Privat.

Martine Haldorsen, rognansvarlig ved selskapet sier de har det siste året samarbeidet med PatoGen om å lage et strengt screeningprogam for produksjon av øyerogn for eksport til Storbritannia.

- Så langt har vi hatt vellykkede øyerogn leveranser både til Wales og Skottland. All øyerogn som sendes fra vårt anlegg blir desinfisert og pakket slik at den tåler opp mot 20 timer frakttid, forklarer hun.

I tillegg har selskapet hatt forsøk i produksjonsskala på øyerogn hvor de har tilsatt desticker og får da rogn som ikke kleber seg sammen.

- Dette åpner da for muligheten til total desinfisering av rogna før sending, samt uttak av dårlig rogn under inkuberingsperioden. Forsøkene våre har vært suksessfulle og resulterte i en klekkeprosent på 95%, noe vi er svært fornøyde med. Dette er noe vi kommer til å teste ut mer i framtiden, opplyser Haldorsen.

Les også: Fire av fem rognkjeks starter livet på Averøya

Satser mer på øyerogn

Videre framover sier hun at selskapet ønsker å satse mer på øyerogn produksjon.

Ulik rogn. Foto: Skjerneset Fisk.

- Dette er både gunstig for oss, kundene og oppdrettsnæringen. All fisken blir screenet hos PatoGen for agens etter kundens ønske. Så befruktes den og legges enkeltvis i selvutviklede inkuberingskasser, hvor vi har store tilpasningsmuligheter. All rogn med positive screeningresultat blir destruert i tillegg til at vi har en streng kvalitetskontroll, sier hun.

- På denne måten blir ikke dårlig rogn tatt inn i oppdrettsanleggene og vi reduserer smitterisikoen, samt at vi er sikre på at produktet som blir levert er av høy kvalitet. Når vi reduserer risikoen for smitte i produksjon av rognkjeks oppnår vi også bedre fiskehelse hos rognkjeks både på land og i merd.

I sommer har selskapet satt i gang oppgradering av anlegget deres på Mork.

- Vi ser at interessen for øyerogn vokser hos kundene og planen er at vi skal ha muligheten til å levere 200 – 300 liter øyerogn per måned framover når sesongen starter igjen, forteller hun.

Lager nytt program 

I samarbeid med PatoGen holder Skjerneset Fisk også på å lage et standardisert screeningprogram for cryo-preservert melke for det norske markedet.

- På denne måten har vi tilgang på sykdomsfri melke i lavsesonger og ellers ved behov. Samtidig planlegger vi å legge til rette for bedre temperaturkontroll og muligheten til å kjøle ned øyerogna i inkuberingsperioden. Dersom dette lykkes kan vi langtids lagre øyerogna. Disse tiltakene fører til at vi i 2018 satser på å kunne levere øyerogn 12 av 12 måneder i året, istedenfor 10 av 12 måneder vi kan levere i 2017, opplyser Haldorsen.

Avslutningsvis sier hun at takket være stort faglig engasjement hos PatoGen og deres kunder, jobber de med å gjøre rognkjeksrogn til et biosikkert produkt på sikt.