Måsøval Fiskeoppdrett gjør det bedre enn søsterselskapet. Her fra lokaliteten Espnestaren. Foto: Måsøval.
Måsøval Fiskeoppdrett gjør det bedre enn søsterselskapet. Her fra lokaliteten Espnestaren. Foto: Måsøval.

- Kostnadene er for høye

Måsøval Fiskeoppdrett er fornøyd med 2017-resultatet, men administrerende direktør mener de ikke har fått nok ut av produksjonskapasiteten deres, og at kostnadene er for høye.

Publisert

Måsøval Fiskeoppdrett AS hadde i fjor en omsetning på 508 millioner kroner mot 383 i 2016, som er en økning på 125 millioner kroner. Driftsresultatet til selskapet ble på 95 millioner kroner, og regnskapet viser et overskudd på 56 millioner kroner.

For høye kostnader

Asle Rønning, administrerende direktør i konsernet forteller til Kyst.no at det har vært bra fremgang i Måsøval Fiskeoppdrett siden 2016.

- Vi er fornøyd, men vi synes fortsatt vi ikke har fått ut produksjonskapasiteten våres, og kostnadene er for høy. Årsakene til dette er biologiske utfordringer på spesielt 16-generasjonene våre knyttet til Yersinia, PD og gjelleutfordringer.

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

Lavere produksjonsvolum påpeker han gir høyere produksjonskostnad enn hva de er fornøyd med.

Konsernet har gjort store investeringer og Rønning sier de har oppgradert kraftig de siste årene.

- Det vi har brukt mest penger på er oppbyggingen av virksomheten vår på Island som etterhvert skal ha samme størrelse som Måsøval i Norge, og det krever mye investeringer og kapital på flere områder. Vi har også eget chart på brønnbåt, det krever mye forpliktelser, poengterer han.

Administrerende direktør i Måsøval sier kostnadene deres er for høy, og har som mål å redusere disse. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.
Administrerende direktør i Måsøval sier kostnadene deres er for høy, og har som mål å redusere disse. Foto: Måsøval Fiskeoppdrett.

Konsernet har også to avlusningsfartøy i drift som de har investert i.

- Begge båtene har Thermolicer og Flatsetsund lusespyler, vi har også investert betydelig i servicebåter og flåter, forteller han.

I 2017 slaktet Måsøval 8 070 tonn og bygde opp biomasse med nesten 2 000 tonn slik at selskapets konsesjoner ved utgangen av 2017 var 95 % utnyttet. 

Les også: Måsøval Fiskeoppdrett designer anlegg for eksponerte lokaliteter

Nøkkeltall for 2016 og 2017:
Nøkkeltall for 2016 og 2017:

Selger seg for billig

Søsterselskapet Måsøval Settefisk AS figurerer ikke med like positive tall. De hadde en omsetning på 29 millioner kroner, men et driftsresultat på minus to millioner. Driftsmarginen til settefiskselskapet ble på minus syv prosent.

Rønningen forteller også til Kyst.no om Måsøval Settefisk AS, og han mener både driften og biologien i selskapet har vært veldig bra.

- Jeg er tilfreds med den biologiske prestasjonen der i fjor, men når det kommer til lønnsomheten, så tror jeg kundene til Måsøval Settefisk får kjøpe en meget god smolt til en for lav pris. Vi ser litt på det nå og det kan være vi må justere prisen. Vi selger nok fisken noe lavere enn markedspris, sier han.

Lokaliteten Gripaldi Laxar. Foto: Måsøval.
Lokaliteten Gripaldi Laxar. Foto: Måsøval.

God kontroll på lakselusa

Selskapet hadde i 2016 store utfordringer med lakselus, og ble nødt til å svare for seg til Mattilsynet. Les mer her. I 2017 ser lusesituasjonen ut til å ha bedret seg betraktelig for selskapet. 

2018 påpeker selskapet har så langt vært bra, med god kontroll på lusa, bedre fiskehelse og lavere dødelighet. 

- Måsøval har slaktet drøyt 5 000 tonn i første halvår 2018, det meste uten avlusning i livsløpet. Andre halvår med høyere temperaturer innebærer økt risiko knyttet til lus og fiskehelse. Dersom vi klarer dette på en grei måte så vil vi slakte ca 12 500 tonn i 2018, skriver selskapet i sin årsberetning.

Måsøval Fiskeoppdrett AS har hatt en kontrollert vekst. Det er investert i to settefiskanlegg (oppkjøp) som drives av Måsøval Settefisk AS. I 1997 startet Måsøval Fiskeoppdrett AS samdrift med Gunnar Espnes. Dette er et samarbeid som med årene har formalisert seg gjennom eierskap i Gunnar E. Fiskeoppdrett AS der Måsøval eier 66% av aksjene.

Måsøval Fiskeoppdrett AS eies av Måsøval Eiendom AS, som igjen er eid likt mellom brødrene Anders Måsøval og Lars Måsøval med 99,8 % av aksjene. Foreldrene Karsten og Marion Måsøval eier 0,2 % av aksjene.

Her kan du lese fjorårsresultatet til selskapet.