Illustrasjon av Optilice i drift. Foto: Seaside.
Illustrasjon av Optilice i drift. Foto: Seaside.

- Veldig positive resultat med termisk avlusning

- Termisk avlusning er effektiv, det er skånsomt for fisken og metoden er lett tilgjengelig. De gangene det går galt, så har det som regel en teknisk forklaring. Dette er heldigvis noe som både er blitt kraftig forbedret og som det stadig kan gjøres forbedringen i forhold til, sier Nofima forsker Bjørn Roth som har leder prosjektet «Avlusing av laksefisk med Optilice: Effekt på avlusing og fiskevelferd»

Publisert

Sluttrapporten fra prosjektet ble sluppet onsdag, og konkluderer med at bruk av varmtvann er en god avlusningsmetode.

- Jeg er veldig positiv til metoden termisk avlusning. Stort sett går det veldig greit og våre undersøkelser viser at metoden har en avlusningseffekt på 98-100 % på bevegelige lakselus dersom en benytter rett temperatur i 20-30 sekunder. Derimot har den liten effekt på fastsittende lus, sier Roth.

Last ned rapporten om avlusing av laksefisk med Optilicer her

De gangene man har opplevd dødelighet med metoden har ikke det hatt med selve varmtvannsbehandlingen å gjøre.

- Varmtvannet i seg selv går helt fint for fisken. Men er fisken svak i utgangspunktet, kan trengingen og håndteringen fort bli for tøff.

Les også: Frykter temperaturtolerante lakselus – like bekymringsfullt som legemiddelresistens

Han understreker at det allerede har vært gjort et betydelig arbeid med å forbedre prosessen.

Bjørn Roth. Foto: Nofima.
Bjørn Roth. Foto: Nofima.

- Fiskevelferd handler om å hele veien finne de små tingene som gjør at ting blir bedre og bedre. Nå ser vi svært lav dødelighet etter behandling og når vi går igjennom denne dødfisken ser vi at det handler om fysiske skader. Det gode med det er at da kan man ytterlig forbedre, slik at en nullvisjon på dødelighet i håndteringen er fullt mulig å ha.

Roth peker på et par forhold som er sentrale.

- Man må lære å trenge fisken riktig og man må utvikle enda bedre pumpetyper. Man må forstå fiskens adferd og bruke denne til å styre fisken inn i behandlingen. Nå driver man å tvinger fisken inn og da vil den gjøre alt for å stikke av, og derfor er det en helt feil strategi. Ofte minner det om slik man slaktet kyr før, der man jaget dem inn i slaktehuset med strømstøt.

- Vi må lure fisken inn der vi vil ha den, sier han.

Rask, effektiv og skånsom

Han tror derfor varmtvannsavlusning er kommet for å bli.

- Termisk avlusning har den kjempefordelen at den er rask tilgjengelig, den er veldig effektivt på bevegelige lus, den er relativt skånsom for fisken, og den får appetitten raskt tilbake.

Men understreker samtidig at dette gjelder lenge fisken er frisk.

- Utfordringen er at her trenger vi data, og i dag er det svært lite av det å finne. Spørsmål som «når gikk det galt», hvorfor gikk det galt» er ting som må besvares.

Han sier rapporten de nå har skrevet er svært viktig.

- Nå har det endelig kommet dokumentasjon på at dette er dyrevelferdsmessig forsvarlig og at varmtvannet vi utsetter fisken for ikke er et problem.

Men den viser også at varmtvann alene ikke er nok.

- Det er viktig å kombinere ulike metoder gjennom året

Les også: Ikke unaturlig med høyere behandlingstemperatur på høsten

Virker på skottelus på rognkjeks

Et siste poeng Roth vil fremheve fra rapporten er at metoden også er god til bruk mot skottelus på rognkjeks.

- Spesielt i nord har man sett en del skottelus på rognkjeks. Denne fisken kan fint behandles sammen med laksen og effekten er svært god og fisken tåler det kjempefint. Det eneste man skal passe på er at det bør være laks i systemet, ellers har den en tendens til å suge seg fast, sier han.