En av Mowi sine lokaliteter.

Nytt rekordkvartal for Mowi

Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i tredje kvartal på 1,36 milliarder euro, sammenlignet med 1,26 milliarder euro i samme kvartal i fjor. Selskapet oppnådde samtidig et sterkt operasjonelt driftsresultat på 203 millioner euro.

Tredje kvartal ble nok et rekordkvartal for Mowi med en omsetning på 1,36 milliarder euro, som følge av rekordvolumer, god operasjonell drift og høye laksepriser på grunn av sterk etterspørsel.

- Rekordvolumer, sesongmessig gode laksepriser og ikke minst fantastisk innsats fra mine 11 500 kollegaer over hele verden har resultert i enda et rekordkvartal for Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Rekordvolumer

Mowi produserte 135 000 tonn laks i tredje kvartal. Selskapet forventer å produsere rekordhøye 484 000 tonn i 2023 og 500 000 tonn i 2024, som markerer en ny milepæl for selskapet. Så sent som i 2018 produserte Mowi 375 000 tonn. Konsernets oppdrettsvolumer har dermed vokst med 125 000 tonn siden 2018, som tilsvarer en årlig vekst på 4,9% mot 3,2% for næringen.

- Volumvekst gjennom hele verdikjeden er en av grunnpilarene i Mowis strategi. Veksten innen havbruksvirksomheten har vært imponerende de siste årene, og det å krysse 500 000 tonn-grensen er stort for oss, sier Vindheim.

I Mowi Norge, selskapets største og viktigste havbrukssenhet, har forventet produksjon for 2023 økt til rekordhøye 295 000 tonn fra 290 000 tonn, som følge av god tilvekst i sjø og god operasjonell drift. Neste år forventer selskapet å produsere 305 000 tonn, og passerer med det 300 000 tonn for første gang i Mowis 60 år lange historie.

- Å produsere mer enn 300 000 tonn sunn og bærekraftig mat i Norge er en stor milepæl for oss, og viser igjen hvor dyktig og effektiv den norske organisasjonen er. Jeg er svært imponert over måten de leverer på. For å sette det i perspektiv, tilsvarer Mowis norske volumer alene nesten hele norsk landbruks totale kjøttproduksjon, sier Vindheim.

Sterkt kvartal for videreforedling og fôr

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal både operasjonelt og finansielt, med sesongmessig rekordhøye volumer og resultater.

- De sterke resultatene innen videreforedling kommer først og fremst på grunn av god drift, men også økte volumer og sterk etterspørsel. Til tross for en krevende økonomisk situasjon for mange, fortsetter etterspørselen etter laks å være god, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også et sterkt kvartal med de høyeste inntektene og inntjeningen for et tredje kvartal så langt. Den sterke veksten for havbruksvirksomheten i Norge førte også til rekordproduksjon på konsernets norske fôrfabrikk.

Verdens mest bærekraftige

Mowi ble i går kåret til verdens mest bærekraftige produsent av animalske proteiner av Coller FAIRR. Det er femte år på rad selskapet topper den anerkjente listen som rangere de 60 største børsnoterte proteinprodusentene på en rekke bærekraftparameter.

- Bærekraft er en viktig del av DNAet i Mowi og gjennomsyrer alt vi gjør. Denne kåringen viser igjen at Mowi er i førersetet på bærekraftig matproduksjon, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 1,50 kroner per aksje for tredje kvartal.