Omsetningen av multivaksine har økt det siste året. Foto: MSD
Omsetningen av multivaksine har økt det siste året. Foto: MSD

Økt vaksinesalg i januar

I januar fikk 29 millioner laks multivaksine, en økning på 5,9 millioner sammenlignet med januar 2018. Salget av PD-vaksine er mindre enn tidligere.

Publisert

Omsetningen av multivaksine har økt det siste året. De seneste tolv månedene (MAT) er det solgt 360 millioner doser, en markert oppgang på 24 millioner doser fra tilsvarende periode året før jul.

RAS-anlegg kan påvirke timingen

De siste par årene har det kommet flere nye resirkuleringsanlegg. Disse klarer å holde gode temperaturer også på vinterhalvåret. Dermed kan immuniseringsperioden på vinteren kortes kraftig ned.
- Greier man for eksempel å holde 8 grader i vannet vinteren gjennom, kan en regne 65 dager for å oppnå anbefalt døgngradstemperatur på 520 døgngrader. En fisk som da vaksineres i januar, vil kunne oppnå døgngradene sine i god tid før sjøsetting på vårparten, forteller Mosand.

ILA-vaksinering i tillegg

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor, da disse dosene ikke rapporteres i Farmastat. Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

PD-vaksineringen stupte i januar

Vaksinering mot pancreas disease (PD) kan gis gjennom flerkomponentvaksine eller som en separat vaksine. Det ble solgt 2,1 millioner doser PD-vaksine i januar, mot 5,9 millioner doser i januar 2018, altså mer enn en halvering sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.
- Dette er imidlertid ikke noen radikal endring. Desembersalget av PD-vaksinene var høyt, slik at statistikknedgangen i januar kan skyldes forskyvninger på noen uker. Ettåringene, altså «vårsmolten», vaksineres i perioden oktober-mars. Disse settes ut fra sent i mars og fremover til mai måned. Tallmaterialet for siste tolvmånedersperiode (MAT) viser at 125 millioner doser PD-vaksine ble omsatt i perioden, en nedgang på 6 millioner sammenlignet med tilsvarende tolvmånedersperiode i 2017/2018 da salget var på 131,2 millioner doser, sier Hilde Mosand.

Hun legger til at det som blir interessant utover året er å se om fokuset PD-vaksinering har fått i media i det siste vil vises på salget, da flere har uttalt at mer vaksinering mot PD i Trøndelag bør være en viktig del av bekjempelsen av sykdommen i regionen.

Veterinærtidsskriftet

Et godt eksempel er en nylig publisert artikkel i Veterinærtidsskriftet (nr 1 2019). Under overskriften «Vi trenger nye grep mot PD – et synspunkt fra frontlinja» skriver veterinærene Westgård og Midtlyng blant annet følgende i oppsummeringen:
«Den nye PD-strategien bør bygge på omfattende vaksinering for å redusere smitteutskillelsen i de endemiske områdene, og bruk av serologi for å overvåke frisonen i nord på en mindre sløsende måte enn i dag. Jo mer man reduserer smitteutskillelsen der PD er endemisk, jo mindre sårbar blir man for spredningsrisiko via strøm og transport av levende fisk både innen og mellom produksjonsområder. To måneders brakkleggingstid etter utbrudd bør innføres på nasjonalt nivå, og ikke utelukkende i produksjonsområde 7 (Nord-Trøndelag og Bindal)».