Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD

Økt vaksinering i februar

I februar 2016 ble det solgt 15,3 millioner doser flerkomponentvaksiner til laks mot 14,2 millioner doser i februar i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hittil i år har det gått ut 28 millioner doser mot 36,7 millioner de to første månedene i 2015, viser tallmaterialet fra Farmastat.

- Dette er et normalt volum. Ser vi på salget de siste tolv månedene (”moving annual total”) er tallet 308 millioner doser mot 315 millioner tilsvarende tolvmånedersperiode ett år tidligere, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en melding.

Med flerkomponentvaksiner menes seks og syvkomponentvaksiner med beskyttelse mot de fire klassiske baktieriesykdommene; furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose og vintersår samt virussykdommen IPN. I syvkomponentvaksinen er det også PD-komponent.

ILA-vaksiner i tillegg

Legg merke til at Farmastat bare oppgir registrerte vaksiner i sin statistikk.

- Så vaksinering på spesielt godkjenningsfritak, for eksempel vaksinering med ILA-vaksiner, kommer ikke med. Det totale antall laks som vaksineres er derfor noe høyere enn oppgitte tall i statistikken, sier Sævareid.

Enkelte måneder vaksineres et mindre antall laks med flerkomponentvaksine uten IPN-komponent. Det er ikke meldt om slikt salg i denne månedens statistikk.

Økt PD-vaksinering

I februar ble det solgt 1,2 millioner vaksiner mot pancreas disease (PD). Dette er en seksdobling fra februar i fjor, da det bare ble solgt 200.000 doser. Så langt i år er antall PD-doser 5,5 millioner mot 3,4 millioner samme periode i fjor.

- Januar og februar er måneder med lite PD-vaksinering. Derfor kan det bli store prosentvise svingninger om vinteren. Et eneste anlegg kan utgjøre en stor forskjell. Til sammenligning er det i juli ikke uvanlig med salg på 25 millioner PD-doser. Så skal vi si noe om trender, må vi se på flere måneder i sammenheng, sier Ingebjørg Sævareid.

I siste tolvmånedersperiode er det solgt 109,6 millioner PD-doser, mot 102,1 millioner tilsvarende periode ett år tidligere.

Over 90 prosent av de solgte PD-vaksinedosene i februar var med ettstikksløsning.

Om statistikken

Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.