Hilde Mosand, nordisk markedssjef i MSD Animal Health forteller om vaksinering av laks. Foto: MSD Animal Health.

Økt vaksinesalg hittil i år

Det er oppgang i vaksinesalg de første fem månedene hittil i år. Salg av PD-vaksiner er noe høyere sammenlignet med 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Mønsteret i vaksineringen er noe annerledes i år sammenlignet med i fjor. Annenhver måned har vist høyere vaksinering i 2019 enn i 2018, med januar og mars som de to månedene i år med mest vaksinering. Dette skyldes trolig RAS-teknologien som stadig utvikles og øker i omfang, sier markedsdirektør Hilde Mosand i MSD Animal Health i en kommentar.

I årets fem første måneder ble det til sammen solgt 96 millioner doser. Det er rundt 9 millioner flere enn i samme periode i 2018. Til sammenligning ble det i tilsvarende periode omsatt 73 millioner doser i 2017 og 59 millioner doser i 2016.

Svak nedgang i mai

For mai isolert ble det omsatt 25,5 millioner doser flerkomponentvaksine, mot 27,4 millioner i mai 2018 og 21,2 millioner i 2017, viser statistikk fra Farmastat.

- Til tross for en liten nedgang i mai er trenden i tallmaterialet fra Farmastat likevel helt klar: Det vaksineres mer laks nå enn tidligere år, sier Hilde Mosand.

Hun viser til løpende statistikk (MAT) som viser vaksineringen over en lengre periode.

- De seneste 12 månedene er hele 361 millioner laks vaksinert med flerkomponentvaksine, det er over 20 millioner flere enn i foregående tolvmånedersperiode.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA-komponent og vaksiner mot andre sykdommer, som for eksempel Yersiniose, kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Oppgang for salg av PD-vaksiner

I mai ble det solgt 7,9 millioner doser PD-vaksine, mot 8,7 millioner doser i mai 2018. Hittil i år (YTD) er det omsatt 24,6 millioner doser, mot 22,5 millioner i de fem første månedene i 2018.

- PD-vaksineringen er på omtrent samme nivå som før, men med noe tidsforskyvning mellom månedene fra år til år. Løpende statistikk for de siste 12 månedene (MAT) viser 131,1 millioner solgte doser, mot 130,6 millioner doser solgt i foregående tolvmånedersperiode, forklarer Hilde Mosand.