Hilde Mosand, nordisk markedssjef i MSD Animal Health forteller om vaksinering av laks. Foto: MSD Animal Health

Høyt vaksinesalg i 1. kvartal

Vaksinesalget ble betydelig større i årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Også omsetningen av PD-vaksiner var høy i mars.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- I løpet av de tre første månedene i år (YTD) er det gått ut 61,7 millioner flerkomponent vaksinedoser til laks. Det er 15,2 millioner flere enn i samme periode i fjor, sier markedssjef Hilde Mosand i MSD Animal Health i en kommentar.

Mars måned alene endte med mer enn en dobling i salget av flerkomponentvaksiner. Hele 21 millioner doser ble omsatt, mot rundt 9 millioner doser i mars 2018. 

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 367,3 millioner doser med flerkomponentvaksine, omlag 33 millioner flere doser enn i samme periode året før.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som gir beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN.

Flerkomponentvaksinen kan også inneholde en komponent mot pancreas disease (PD). Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Rekordomsetning av PD-vaksine

Den prosentvise veksten i omsetningen var høy også for vaksiner mot pancreas disease (PD).

- Det er ikke tidligere registrert så høyt salg av PD-vaksine hverken i mars måned eller i første kvartal, forteller Hilde Mosand.

I mars ble det solgt 7,4 millioner doser PD-vaksine. Hittil i år er 15,1 millioner fisk vaksinert mot PD, det er mer enn 5,3 millioner flere enn i samme periode i fjor.

- Mars har tradisjonelt vært en måned med lite PD-vaksinering. Det er nå fem PD-vaksiner i markedet, og tidspunktet for PD-vaksinering er ikke like fast som det var tidligere. Det ser ut til å være en større spredning i tidspunkt for PD-vaksineringen sammenlignet med tidligere år, sier Mosand.

De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 134,4 millioner doser PD-vaksine, mot 133 millioner doser i samme periode 2017-2018.