Nordea senker anslagene for inntjening fremover for Salmar, grunnet nedjusterte laksepriser. Selskapet slaktet ut første generasjon fra Ocean Farm 1 i Q4 , og kunne melde om gode biologiske resultater. Foto: SolstadFarstad.
Nordea senker anslagene for inntjening fremover for Salmar, grunnet nedjusterte laksepriser. Selskapet slaktet ut første generasjon fra Ocean Farm 1 i Q4 , og kunne melde om gode biologiske resultater. Foto: SolstadFarstad.

SalMar slo forventningene, men fremover settes de lavere

SalMar overgikk i fjerdekvartal hva Nordea hadde trodd på forhånd. Men de nedjusterer likevel foreningen til driftsresultat fremover.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SalMar leverte torsdag sitt fjerdekvartalsresultat. Der meldte de om at 2018 ble et rekordår for dem, og at store slaktevolumer bidro. Q4 gav en EBIT på 935 millioner kroner opp fra 707 i Q4 i 2017.

- Driftsinntjeningen (EBIT) for 4. kvartal slo forventningene. Selskapet leverte en solid gjennomsnittlig EBIT pr. kg. på NOK 23 for kvartalet, konkluderer Nordea i sin morgenrapport.

Der påpeker de at ekspansjon av aktivitet og produksjon står sentralt i SalMar, og i løpet av de seneste årene har selskapet fokusert på havbasert oppdrett og ekspansjon til Island.

- Selskapet sikter nå på å kjøpe 100% av Arnarlax til en EV/kilo på NOK 186 basert på 2019E slaktnivåer, men priset til NOK 86 ved full kapasitet. Vi anser dette som en gunstig pris, skriver Nordea.

Fra 1. kvartal 2019 vil inkluderer de også Arnarlax i tallene i SalMars konsernregnskap.

Når det kommer til de finansielle utsiktene er imidlertid finansinstitusjonen en anelse mer reservert.

- Grunnet lavere estimater for lakseprisen for 2019E-21E (ned NOK 2 per kilo), senker vi EBIT-estimatene med 2-5% og gjentar anbefalingen «hold», skriver de.