Robert Eriksson. Foto: Stortinget.

Tidligere statsråd blir ny NSL-leder

Tidligere arbeids- og sosialminister for FrP, Robert Eriksson (43), blir ny administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Eriksson er i dag Manager i MSLGROUP Norway.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Eriksson var også innvalgt på Stortinget fra Nord-Trøndelag i perioden 2005–2013.

- Vi kan med tilfredshet meddele at Robert Eriksson har takket ja og tiltrer jobben som administrerende direktør i NSL, fra 12. juni, han blir allerede i morgen presentert for våre medlemsbedrifter på NSLs årsmøte, sier styreleder Lars Heine Kåsa i en pressemelding.

Sjømatnæringen har etter hvert utviklet seg til å bli en viktig næring for norsk verdiskapning og har samtidig et betydelig utviklingspotensial. I forbindelse med at nåværende administrerende direktør går av med pensjon, har det vært flere gode kandidater til å overta.

- Gjennom valget av Robert Eriksson vil NSL ha en administrerende direktør med tydelig og synlig stemme med påvirkningskraft til å fremme gode og fremtidsrettede rammebetingelser for norske sjømatbedrifter i tiden som kommer. Styret har særlig lagt vekt på Robert sin genuine interesse for næringsutvikling, verdiskapning, politikk og innovasjon, utdyper Kåsa.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, er en landsdekkende bransjeforening for fiskeri- og havbruksnæringen, og har i dag medlemsbedrifter innen områdene eksportører, grossister, foredlingsbedrifter, fiskemottak, slakterier, detaljister og oppdrettere. I tillegg arrangerer NSL Sjømatdagene og en rekke ulike NM-konkurranser som blant annet: NM i Sjømat, og NM i Sjømatprodukter.

- NSL har et helt sentralt oppdrag i det norske samfunnet som forsvarer av sjømatnæringens interesser. Jeg vil sette mine krefter inn på å ivareta våre medlemsbedrifters interesser. Dette innebærer å arbeide for at sjømatbedriftene skal ha rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker konkurransekraft, og lønnsomhet, og gjennom det sikrer trygge og gode arbeidsplasser langs vår langstrakte kyst, sier Eriksson.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og ser frem til spennende og utfordrende oppgaver, og ikke minst til å bli kjent med de ansatte, styret og medlemmene. Sammen skal vi sørge for å være en synlig og tydelig organisasjon, men også en nær og tilgjengelig organisasjon for medlemmene, avslutter han.