Patogen har lansert en ny analyse for vannprøver. Bildet er av filtreringsmetoden, som skal gjøres på anlegget.

Økt fokus på smittestatus i vann og vannkilder førte frem til nytt produkt

- Vi lanserte WaterScreening som er en analyse av vannprøver for fiskepatogener før helgen, og interessen har vært god, sier salgssjef Kristian Natland i PatoGen. 

Publisert Sist oppdatert

Den siste tiden har det vært økt fokus på smittestatus i vann og vannkilder, og et ønske fra flere oppdrettere om å kunne sjekke deres vann for patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer). Som et resultat av dette har PatoGen nå utviklet Water Screening, melder de i en pressemelding. 

Med analysen Water Screening får du undersøkt vannet ditt for spesifikke patogener som kan påvirke fiskens helse om de finnes i vannet, fra en eller flere vannkilder på samme tid.

Ved å ha en oversikt over smittestatus i vannet ditt kan du lettere identifisere risikoperioder og tid før mulig utbrudd. Gjennom jevnlig monitorering kan man også se trender og utvikling i smittestatus i vannet, og hvordan dette eventuelt påvirker fisken i anlegget, melder selskapet. 

Begge deler vil kunne bidra til en mer proaktiv drift og bedre forhold for fisken.

Vannprøver er en enkel prøve å ta som ikke involverer noe håndtering av fisken.

For best resultat anbefaler PatoGen å filtrere vannprøvene før de sendes inn til lab.