Fra Veterinærinstituttets laboratorium i Bergen. Foto: Eivind Senneset

Betydelig nedgang i PD-tilfeller i 2021

Antallet årlige tilfeller av PD har typisk ligget mellom 135 og 176. I 2021 har det kun vært registrert 101 tilfeller, som er en betydelig reduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Alle produksjonsområder i endemisk område (PO 1-6), har hatt nedgang i antall PD-tilfeller i forhold til 2020, melder Veterinærinstituttet.

  • Den største nedgangen var i PO4, som gikk fra 57 tilfeller i 2020 til 32 i 2021, en nedgang på 44 %.
  • PO6 gikk fra 44 til 29 tilfeller, en nedgang på 34 %.
  • Prosentvis var den største nedgangen i PO5 som gikk fra 12 til 3 tilfeller, en nedgang på 75 %.
  • PO2 gikk fra 19 til 15 tilfeller, og PO3 fra 26 til 22 tilfeller.

Fordeling av utbruddene i løpet av året var også avvikende. Normal ser vi en sesongvariasjon med rundt 50% av tilfellene i sommermånedene, men i 2021 var det like mange tilfeller i februar/mars som i juni. Dessuten kom det en lokal epidemi i PO6 i desember, der 8 lokaliteter fikk påvist SAV.

Veterinærinstituttet holder på å samle inn informasjon om bruk av vaksine mot PD i utvalgte produksjonsområder for å finne ut hvorvidt bruk av vaksiner mot PD har bidratt til den positive utviklingen. Resultatet av denne undersøkelsen vil bli fremlagt i forbindelse med lansering av Fiskehelserapporten.