Fra Veterinærinstituttets laboratorium i Bergen. Foto: Eivind Senneset

Halvårsrapport viser økning i antall PD-mistanker

For første halvår av 2020 (januar til juni) var det 99 mistenkte PD-tilfeller i Norge. Det er en økning sammenlignet med første halvår av 2019, da det var 80 mistanker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alle nye mistenkte PD-tilfeller i 2020 var registrert innenfor PD-sonen. To anlegg i Produksjonsområde 7 (PO7) - Nord-Trøndelag med Bindal, som ligger i overvåkingssonen, var under PD-mistanke fra september 2019 grunnet epidemiologisk nærkontakt. Disse ble stadfestet positive i hhv. februar og mai 2020.

- Flere mistanker kan bety at antall tilfeller øker, uten at dette umiddelbart slår ut i stadfestinger. Det er flere grunner til det, blant annet kan det være vanskelig og ta tid å finne PD-positive fisk i et stort anlegg som er mistenkt ut fra geografisk nærhet til et annet anlegg med PD. Det er derfor grunn til å følge godt med på økning i mistanker, blant annet ut fra muligheten til å sette inn tiltak tidlig nok, sier fagansvarlig fiskehelse, Brit Tørud ved Veterinærinstituttet.

Antall stadfestinger stabilt

Mistanker meldes inn på bakgrunn av positive funn av SAV, typisk ved positiv PCR, kliniske tegn på sykdom eller på bakgrunn av epidemiologiske vurderinger. Stadfesting krever at man kan se typiske forandringer ved histopatologisk undersøkelse av innsendt organmateriale og viruspåvisning i samme individ. En eventuell stadfesting kan også komme lang tid etter en mistanke. Antall stadfestinger var 55 mot 57 året før.

Størst økning i PO4

Størst økning finner vi i PO4 – Nordhordland til Stadt, hvor antall mistanker økte fra 23 første halvår i 2019 til 45 tilsvarende periode i 2020. PO2 – Ryfylke – hadde en svært gunstig PD-situasjon med 0 nye tilfeller i første halvår av 2019, men for samme periode i år er det så langt 11 mistanker. PO3 – Karmøy til Sotra – hadde en nedgang fra 29 til 10 mistanker.

Halvårsrapporten og andre detaljer finner du her.