Morten Nordstad, konsernsjef i Pharmaq t.v, Juan Ramon Alaix, konsernsjef i Zoetis, og Siri Vike, daglig leder i Pharmaq Analytiq her på Pharmaq Analytiqs nye kontorer på Marineholmen i Bergen. Foto: Anette Elde Thomsen.
Morten Nordstad, konsernsjef i Pharmaq t.v, Juan Ramon Alaix, konsernsjef i Zoetis, og Siri Vike, daglig leder i Pharmaq Analytiq her på Pharmaq Analytiqs nye kontorer på Marineholmen i Bergen. Foto: Anette Elde Thomsen.

Setter av betydelige ressurser til nye lakselus produkter

Pharmaq Analytiq og Zoetis satser på vaksiner mot lakselus og har fokus på nye miljøvennlige produkter. 

Publisert

Pharmaq Analytiq åpnet nylig et nytt analysesenter på Marineholmen. Selskapet eies av Zoetis, verdens største dyrehelseselskap og Kyst.no har tatt en prat med konsernsjefen i selskapet, Juan Ramon Alaix.

Konsernsjefen sier de ønsker å være ledende innen fiskevaksiner og vil fortsette å investere for å sørge for at de er på topp på verdensbasis.

- Med det nye analysesenteret og kollegaer innen forskning og utviklingsavdelingene kan vi nå levere løsninger før potensielle sykdommer blir en pandemi. Vi har en ambisjon om å være først ute med å levere løsninger til markedet, poengterer han.

Konsernsjef i Zoetis, Juan Ramon Alaix sier de har tildelt betydelig ressurser for å bringe nye vaksineprodukter inn i markedet. Foto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no
Konsernsjef i Zoetis, Juan Ramon Alaix sier de har tildelt betydelig ressurser for å bringe nye vaksineprodukter inn i markedet. Foto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no

Satser på lakselus

Konsernsjefen forstår at lakselus er en stor utfordring for fiskeoppdretterne og forteller at de har tildelt betydelige ressurser for å bringe nye vaksineprodukter inn i markedet, nettopp for å få bukt med disse problemene.

- Vi ønsker å vise at våre produkter ikke bare er effektive, men også miljøvennlige. Det er vanskelig å si akkurat når disse vil komme ut på markedet, men definitivt innen noen år, opplyser han.  

Alaix er på et kort besøk i Bergen for blant annet å holde kontakt med kolleger og diskutere med ledelsen i Pharmaq, samt besøke et av Lerøys oppdrettsanlegg for å få en innsikt i hvordan laks produseres i Norge.