Vaksinesalget til laks har økt i januar. Foto: Pharmaq
Vaksinesalget til laks har økt i januar. Foto: Pharmaq

Stor omsetning av vaksiner til laks i januar

Vaksineomsetningen til laks i januar ble 29,4 millioner doser sammenlignet med 23,7 millioner doser i januar 2018.

Publisert

Dette gir en økning i totalt salg over siste 12 måneder fra 344 millioner doser i januar 2018 til 375,0 millioner vaksinedoser etter endt januar 2019. Dette er en økning på 9 %.

PD-vaksine

I januar ble det omsatt 3,1 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 3,0 millioner doser som 1-komponent PD-vaksiner. Til sammenligning ble det i januar 2018 solgt 5,9 millioner doser PD-vaksiner. Det ble også solgt 0,5 millioner
doser av en 7-komponent ILA- vaksine i januar 2019.

Ørret

Det ble solgt 1,3 millioner vaksinedoser til ørret i januar måned sammenlignet med 1,1 millioner doser i januar 2018. Totalt rullerende 12 måneders salg ligger på 23,7 millioner doser.