Så langt i år er det solgt 3 ganger så mange ILA-vaksiner som i fjor. Men i oktober var det en svak nedgang sammenlinget med for et år siden. Illustrasjonsfoto: Pharmaq
Så langt i år er det solgt 3 ganger så mange ILA-vaksiner som i fjor. Men i oktober var det en svak nedgang sammenlinget med for et år siden. Illustrasjonsfoto: Pharmaq

Stor vekst i ørretvaksiner

Det var en relativt stabil omsetning av vaksiner til laks, mens det var en solid øking i ørretvaksineringen denne måneden.

Publisert

Vaksineomsetningen til laks ble 42,5 millioner doser i oktober sammenlignet med 38,8 millioner doser i oktober 2020, viser Pharmaqs månedlige oversikt.

Til ørret ble det i oktober registrert en omsetning av 5,4 millioner vaksinedoser, sammenlignet med 1,6 millioner doser i oktober 2020.

ILA

Det ble registrert kjøp av 3,2 millioner doser ILA-vaksine i oktober, mot 3,5 millioner i samme måned i fjor.

Totalt hittil i år er det omsatt 52,9 millioner doser ILA-vaksine, sammenlignet med 17,6 millioner doser i samme periode i 2020.

PD

Denne måneden ble det omsatt 16,7 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 16,7 millioner doser i oktober 2020.

Totalt hittil i år er det solgt 143,0 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med 141,9 millioner doser i samme periode i 2020.