Administrerende direktør Hans Petter Selstad sier de i år har fokus på å forbedre driftsresultatet, og opplever økt aktivitet for selskapet. Foto: Selstad.
Administrerende direktør Hans Petter Selstad sier de i år har fokus på å forbedre driftsresultatet, og opplever økt aktivitet for selskapet. Foto: Selstad.

- Vi har et mål om videre vekst, og vil fortsette å utvikle Selstad på nasjonal og internasjonal basis

Utstyrsleverandøren Selstad fikk økt omsetning, men svekket driftsresultat i 2019. Hans Petter Selstad sier selskapet opplever økt aktivitet og har fokus på forbedring av driftsresultatet i år.

Publisert

Selstad produserer utstyr til de maritime næringene i inn- og utland, og hadde i 2019 en omsetning på om lag 485, 2 millioner kroner mot 438, 6 millioner i 2018. Driftsresultat hadde derimot en nedgang fra 24,6 millioner i 2019 til 23,2 millioner kroner i fjor.

- Vi er fornøyde med at vi har hatt økt aktivitetsnivå. Dette bidrar til å sikre flere arbeidsplasser i Selstad og videre vekst for selskapet. Samtidig skulle vi selvfølgelig sett at resultatet var noe bedre sammenlignet med 2018, men for 2020 opplever vi fortsatt økning i aktivitet og har fokus på forbedring av driftsresultatet, sier administrerende direktør Hans Petter Selstad til Kyst.no. 

Nøkkeltall for Selstads regnskap for 2018 og 2019.
Nøkkeltall for Selstads regnskap for 2018 og 2019.

60 prosent økning siden 2016

Fra 2018 til 2019 har utstyrsleverandøren økt omsetningen med cirka 11%, og med cirka 60 % fra 2016 til 2019. 

- Som en naturlig følge av veksten har vi hatt betydelige kostnader knyttet til kapasitetsøkning og FoU-aktiviteter. Dette skal være noe som selskapet vil nyte godt av i årene fremover, men i sum for 2019 fører det til forholdsvis lavere driftsresultat. Samtidig opplever vi stor konkurranse i markedet, noe som fører til press på marginer, forteller han.

- Hva er selskapets mål og ambisjoner?

- Vi har et mål om videre vekst, og vil fortsette å utvikle Selstad på nasjonal og internasjonal basis. Vi jobber med å utvikle nye løsninger til både fiskeri og akvakultur, og har flere FoU-prosjekter på gang der vi designer spesialløsninger for disse næringene.

Selstad sier de har hatt en hatt en positiv utvikling ved Selstad Uskedalen.

- Servicestasjonen startet opp i 2017, og utviklingen kommer som et resultat av god innsats fra våre ansatte i tillegg til god respons fra kundene i området, sier han til Kyst.no. 

- Positiv utvikling

Han påpeker at de fortsetter å bygge kapasitet, og jobber for å fortsette den positive utviklingen i Selstad. 

- Vi bygger opp kompetanse videre for å tilby riktige løsninger og tjenester for kundene. 

Selskapet har også inngått et samarbeid med Fjord Miljø for å tilby en komplett løsning mot luseproblematikken, samtidig som de også har flere produktnyheter og løsninger som vil komme på markedet utover høsten.

Tar flere forholdsregler 

Selstad sier de tar flere forholdsregler i deres daglige drift for å forhindre smittespredning.

- Alle våre ansatte er flinke med å bidra for å forhindre smitte, og vi har vært heldige med at ingen foreløpig har blitt smittet. Vi er glad for å være del av en næring som står forholdsvis stødig i pandemien for å produsere mat til verdens befolkning, og vil gjøre vår del for å bidra her også fremover.

Selstads leverandør i India, Garware Technical Fibres, hadde en midlertidig produksjonsstans i vår på grunn av en nasjonal lockdown i landet. Dette var utfordrende for Selstad og deres kunder.

- Men vi møtte forståelse i markedet for denne spesielle situasjonen, og Garware er heldigvis tilbake med full kapasitet, påpeker han. 

Selskapet har over 190 ansatte, og vil legge ut flere nye stillinger utover høsten.

Hovedkontoret ligger i Måløy i Kinn kommune, i tillegg har Selstad også avdelinger i Senjahopen, Tromsø, Andenes, Svolvær, Uskedal, Ålesund og Solund. Selstad As inngår i konsernet Selstad Holding AS.