Gå til innhold
Annonse

Atlantic Lumpus har tjent godt på rognkjekssugne oppdrettere

En av rognkjeksene selskapet har produsert. Foto: Atlantic Lumpus.
En av rognkjeksene selskapet har produsert. Foto: Atlantic Lumpus.

Rognkjeksprodusent Atlantic Lumpus går solid i pluss i deres første skikkelige driftshalvår. Stor rognkjeks solgt uten kontrakt har gitt dem priser på rundt 30 kroner fisken. Fremover er det kontrakter på høye volumer og en fastsatt salgspris, som vil sikre salgsinntektene.

Annonse

Atlantic Lumpus skriver i deres halvårsrapport som nylig ble publisert at de har lagt første halvår med produksjon i deres første driftsår bak seg, og at de nå er å regne som en kommersiell aktør innen landbasert oppdrett.

Driftsresultatet for førte halvår 2017 viser et pluss på 2,4 millioner. Med en omsetning på 3,5 millioner er jo det i utgangspunktet imponerende.

Riktignok overgår summen av varekostnader, lønn, avskrivning og ikke minst "annen driftskostnad" godt inntektene, men de reddes i regnskapet av en endring i beholdning på -6.3 million.

Dan Kristian Larssen, daglig leder i Atlantic Lumpus  har troen på at årsresultatet også vil bli positivt for selskapet. Foto: Atlantic Lumpus.
Dan Kristian Larssen, daglig leder i Atlantic Lumpus  har troen på at årsresultatet også vil bli positivt for selskapet. Foto: Atlantic Lumpus.

Lavere etterspørsel nå

I styrets beretning i halvårsrapporten skriver de at de har solgt 118 000 fisk til en snittpris på 30 kroner.

I rapporten står det at de oppnår fortsatt god salgspris på rognkjeks tross at det er betydelig mer fisk ute på markedet.

- Etterspørselen oppleves som mindre, men markedet er langt fra mettet enda, skriver daglig leder og gründer Dan Kristian Larssen i rapporten.

Selskapet har imidlertid sikret seg gjennom kontrakter med høye volumer og fastsatt salgspris.

Levert stor fisk

Frem til ut juni hadde de altså solgt 118 tusen fisk stk fisk med en snittpris på 30 kr pr. stk. I perioden etter til og med midten av september har de solgt 557 tusen til, slik at de nå er oppe i 675 tusen for i år med en snittpris på 29 kr.

Høy snittpris skyldes i hovedsak levering av stor fisk til kunder uten kontrakt. Den kontraktsfestete rognkjeks ligger en del lavere i salgsverdi.

- Dersom vi når budsjettert salg av 1 million stk fisk inneværende år, ser utsiktene for ett godt årsresultat meget lovende ut, skriver Larssen.

Les også: Ikke «bare bare» å starte oppdrett av rognkjeks

Neste generasjon

I august klekket de neste generasjon med fisk, og den står nå i startfôringsavdelingen og tilvennes tørrfôr.

- Klekkingen gikk bra, fisken ser fin ut, og prøver sendt til laboratorium viser ingen tegn til sykdom.

Den første fisken fra dette innlegget er estimert å være leveringsklar i februar/mars 2018. De planlegger i tillegg til dette innlegget av rogn, ytterligere ett innlegg for levering neste år.

Selgers marked

Han påpeker at flere aktører etablerer seg og produksjonen av rognkjeks øker på landsbasis. Parallelt produseres det mer laks som veier noe opp for økt rognkjeksproduksjon, mener Larssen.

- Etterspørselen er fortsatt stor og det er selgers marked. Konkurranse er sunt og vi vil se mer av dette i årene som kommer, sier Atlantic Lumpus-sjefen.

Les flere tidligere saker om selskapet:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse